Δηλητ. Αράχνη Μαχητης

< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Δηλητ. Αράχνη Μαχητης
Δηλητ. Αράχνη Μαχητης
Εικόνα
Αναγεννήσεις

Δηλητ. Αράχνη Μαχητης.png

Επίπεδο
68
Στάδιο
4
EXP
10.416
Bonus

Επίθεσης και

Άμυνας
Δεν υπάρχει επιθετικό bonus


Δεν υπάρχει αμυντικό bonus

Ομάδα
Μη διαθέσιμη
Αποστολές
Δεν απαιτείται σε κάποια αποστολή
Ρίξιμο Όπλων
Ρίξιμο Πανοπλιών
Ρίξιμο Άλλων
Πρόσθετες πληροφορίες

Κατακόμβη Αραχνών 2< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Δηλητ. Αράχνη Μαχητης