Τόξο Μονόκερου

< Metin2Wiki < Όπλα < Ninja/Όπλα < Τόξο Μονόκερου

Επίπεδο 55 Τόξο

Εικόνες
Πληροφορία
IG-Τόξο Μονόκερου.jpg
Background.pngBackground.png
Τόξο Μονόκερου.png

Χαρακτήρες: Ninja
Τιμή Αγοράς: Δεν διατίθεται σε NPC
Υποδοχές: 3 υποδοχές για λίθοι πνεύματος

Πηγή



Βελτίωση Αντικειμένων και Στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

1.20016px-Yang.png

2.50016px-Yang.png

5.00016px-Yang.png

10.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τόξο Μονόκερου+0
Από Επ.: 55
Αξία Επίθεσης 139-213
Ταχύτητα Επίθεσης 19%
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τόξο Μονόκερου+1
Από Επ.: 55
Αξία Επίθεσης 145-219
Ταχύτητα Επίθεσης 19%
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τόξο Μονόκερου+2
Από Επ.: 55
Αξία Επίθεσης 151-225
Ταχύτητα Επίθεσης 19%
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τόξο Μονόκερου+3
Από Επ.: 55
Αξία Επίθεσης 157-231
Ταχύτητα Επίθεσης 19%
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τόξο Μονόκερου+4
Από Επ.: 55
Αξία Επίθεσης 163-237
Ταχύτητα Επίθεσης 19%
[ Φοριέται ]
Νίντζα

30.00016px-Yang.png
1x Άγνωστο Φυλαχτό+.png

30.00016px-Yang.png
1x Ενθύμιο του Δαίμονα.png

45.00016px-Yang.png
2x Ενθύμιο του Δαίμονα+.png 1x Άσπρο Μαργαριτάρι.png

90.00016px-Yang.png
2x Βόλος Πάγου.png 1x Μπλε Μαργαριτάρι.png

150.00016px-Yang.png
2x Σύμβολο του Πολεμιστή.png 1x Ματωμένο Μαργαριτάρι.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τόξο Μονόκερου+5
Από Επ.: 55
Αξία Επίθεσης 171-245
Ταχύτητα Επίθεσης 19%
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τόξο Μονόκερου+6
Από Επ.: 55
Αξία Επίθεσης 180-254
Ταχύτητα Επίθεσης 19%
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τόξο Μονόκερου+7
Από Επ.: 55
Αξία Επίθεσης 190-264
Ταχύτητα Επίθεσης 19%
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τόξο Μονόκερου+8
Από Επ.: 55
Αξία Επίθεσης 201-275
Ταχύτητα Επίθεσης 19%
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τόξο Μονόκερου+9
Από Επ.: 55
Αξία Επίθεσης 213-287
Ταχύτητα Επίθεσης 19%
[ Φοριέται ]
Νίντζα

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Όπλα < Τόξο Μονόκερου