Μαυρόπανο κράνος

< Metin2Wiki < Κράνη < Λυκανοί/Κράνη < Μαυρόπανο κράνος
Μαυρόπανο κράνος
Εικόνες
Πληροφορίες
Μαυρόπανο κράνος.png
Background.png
Μαυρόπανο κράνος.png
Επίπεδο
21

Χαρακτήρες: Λυκανός
Τιμή Αγοράς: Δεν διατίθεται σε NPC

Άλλο: Δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες γι αυτό το αντικείμενο.

Πηγή


Βελτίωση αντικειμένων και στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

1.00016px-Yang.png

2.00016px-Yang.png

4.00016px-Yang.png

8.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μαυρόπανο κράνος+0
Από Επίπεδο: 21
Άμυνα 9
[Φοριέται]
Λυκανός
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μαυρόπανο κράνος+1
Από Επίπεδο: 21
Άμυνα 13
[Φοριέται]
Λυκανός
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μαυρόπανο κράνος+2
Από Επίπεδο: 21
Άμυνα 17
[Φοριέται]
Λυκανός
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μαυρόπανο κράνος+3
Από Επίπεδο: 21
Άμυνα 21
[Φοριέται]
Λυκανός
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μαυρόπανο κράνος+4
Από Επίπεδο: 21
Άμυνα 25
[Φοριέται]
Λυκανός

13.00016px-Yang.png
2x Σημαία.png

20.00016px-Yang.png
2x Ουρά Σκορπιού.png

30.00016px-Yang.png
2x Ιστός Αράχνης.png 1x Ψαροκόκκαλο.png

70.00016px-Yang.png
2x Σάκος Δηλητηρίου Αράχνης.png 1x Όστρακο.png

120.00016px-Yang.png
2x Αυγά Αράχνης.png 1x Όστρακο.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μαυρόπανο κράνος+5
Από Επίπεδο: 21
Άμυνα 33
[Φοριέται]
Λυκανός
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μαυρόπανο κράνος+6
Από Επίπεδο: 21
Άμυνα 41
[Φοριέται]
Λυκανός
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μαυρόπανο κράνος+7
Από Επίπεδο: 21
Άμυνα 49
[Φοριέται]
Λυκανός
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μαυρόπανο κράνος+8
Από Επίπεδο: 21
Άμυνα 57
[Φοριέται]
Λυκανός
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μαυρόπανο κράνος+9
Από Επίπεδο: 21
Άμυνα 65
[Φοριέται]
Λυκανός

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Κράνη < Μαυρόπανο κράνος