Η Ανάλυση του Βιολόγου Ιδιαίτερη αποστολή! Συνέλεξε βότανα (Μανιτάρι)

< Αρχική σελίδα < Λίστα Αποστολών / Κατηγορία Αποστολών < Η Ανάλυση του Βιολόγου Ιδιαίτερη αποστολή! Συνέλεξε βότανα (Μανιτάρι)
Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png Η Ανάλυση του Βιολόγου Ιδιαίτερη αποστολή! Συνέλεξε βότανα (Μανιτάρι) Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png - Απαιτούμενο Επίπεδο 25
Δίνεται Από
Αμοιβή Αποστολής
Αυτή η αποστολή εμφανίζεται αυτόματα.
Απαιτούμενα Αντικείμενα
Απαιτούμενες Αποστολές
Καμία
  • 200.000 EXP
  • 20.000 Yang
  • Επιπέδου 21 κράνος +2 (ανάλογα την κατηγορία)
Βήματα για την ολοκλήρωση
Λύση
Αρχικά πρέπει να πας στον Βιολόγο Chaegirab ο οποίος θα σου ζητήσει να συλλέξεις 10 Μανιτάρια Τούε σκοτώνοντας Πεινασμένες Καφέ Αρκούδες. Έπειτα επέστρεψε στον Βιολόγο Chaegirab και παρέδωσε του τα μανιτάρια για να ολοκληρωθεί η αποστολή.
Άλλη πληροφορία
Είναι πολύ πιθανόν η έρευνα να αποτύχει, οπότε σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να σκοτώσεις και άλλες Πεινασμένες Καφέ Αρκούδες για να συλλέξεις και άλλα μανιτάρια ώστε να τα παραδώσεις στον Βιολόγο. Αυτά τα μανιτάρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την έρευνα και όχι για την παραγωγή φίλτρων.


< Αρχική σελίδα < Λίστα Αποστολών / Κατηγορία Αποστολών < Η Ανάλυση του Βιολόγου Ιδιαίτερη αποστολή! Συνέλεξε βότανα (Μανιτάρι)