Βιολόγος Chaegirab

< Metin2Wiki < NPC-Προεπισκόπηση < Βιολόγος Chaegirab
Βιολόγος Chaegirab
Εικόνα
Περιοχή

Βιολόγος Chaegirab.png

Flag yellow.png

Bokjung:

898, 797

Flag blue.png

Pyungmoo:

285, 285

Flag red.png

Jayang:

896, 610

Λειτουργεί ως
    • Παροχή αποστολών
Αποστολές
Πρόσθετες Πληροφορίες
  • Μπορείτε να αυξήσετε την πιθανότητα αποδοχής του ζητούμενου αντικειμένου από αυτόν τον NPC με τη χρήση ενός
    Background.png
    Ελιξήριο του Ερευνητή.png
    Ελιξηρίου του Ερευνητή


< Metin2Wiki < NPC-Προεπισκόπηση < Βιολόγος Chaegirab