Η έρευνα του βιολόγου 3

Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png Η έρευνα του βιολόγου 3 Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png - Απαιτούμενο Επίπεδο 50
Δίνεται Από
Αμοιβή Αποστολής
Αυτή η αποστολή εμφανίζεται αυτόματα.
Απαιτούμενα Αντικείμενα
Απαιτούμενες Αποστολές
Βήματα για την ολοκλήρωση
Λύση
Χρειάζονται τουλάχιστον 15 ενθύμια δαίμονα (χωρίς +). Φέρνε τα ένα-ένα στον Βιολόγο Chaegirab ο οποίος θα τα εξετάζει, μερικές φορές όμως θα τα σπάει λέγοντας σου ότι είναι κατεστραμμένα, οπότε θα χρειαστεί να του φέρεις άλλο μετά από 24 ώρες. Μπορείς να δίνεις ενθύμιο κάθε 24 ώρες.
Άλλη πληροφορία
Μπορείς να έχεις όσα ενθύμια δαίμονα θέλεις στον κατάλογό σου.