Η έρευνα του βιολόγου 2

Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png Η έρευνα του βιολόγου 2 Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png - Απαιτούμενο Επίπεδο 40
Δίνεται Από
Αμοιβή Αποστολής
Αυτή η αποστολή εμφανίζεται αυτόματα.
Απαιτούμενα Αντικείμενα
Απαιτούμενες Αποστολές
Βήματα για την ολοκλήρωση
Λύση
Αρχικά θα πάτε στο Βιολόγο Chaegirab. Εκείνος θα σας πει πως χρειάζεται 15 Βιβλία με Κατάρες οι οποίες να είναι χωρίς "+". Αφού σκοτώσετε τα ανάλογα τέρατα και τα βρείτε, θα τα παραδώσετε στο Βιολόγο Chaegirab. Εκείνος θα ελέγξει τη συλλογή και μπορεί μερικές φορές να την καταστρέψει. Θα χρειαστεί να παραδώσετε ένα νέο βιβλίο με κατάρες αλλά αυτό μπορεί να γίνει μια φορά κάθε 24 ώρες.
Άλλη πληροφορία
Μπορείτε να έχετε στον κατάλογό σας αρκετά βιβλία με κατάρες.