Υψηλός Βασανιστής

Υψηλός Βασανιστής
Εικόνα
Αναγεννήσεις

Υψηλός Βασανιστής.png

Επίπεδο
49
Στάδιο
4
EXP
2.758
Bonus

Επίθεσης και

Άμυνας
Μυστικιστές


Αντίσταση Ανέμου

Δεν υπάρχει άλλο αμυντικό bonus

Ομάδα
Αποστολές
Ρίξιμο Όπλων
Ρίξιμο Πανοπλιών
Ρίξιμο Άλλων
Πρόσθετες πληροφορίες
  • Έχει χαμηλή ταχύτητα κίνησης.
  • Προκαλεί περισσότερη ζημιά από τον Σκοτεινό Βασανιστή,αλλά μπορείτε να τον σκοτώσετε ευκολότερα.
  • Έχει επιθέσεις μαγείας.
  • Αυτά είναι τα σημεία του χάρτη στα οποία μπορεί να βρεθεί:

Κοιλάδα του Seungryong