Η Έρευνα Του Βιολόγου 1

Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png Η Έρευνα Του Βιολόγου 1 Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png - Απαιτούμενο Επίπεδο 30
Δίνεται Από
Αμοιβή Αποστολής
Απαιτούμενα Αντικείμενα
Απαιτούμενες Αποστολές
Καμία
  • +10 Ταχύτητα Κίνησης (Μόνιμο)
  1. redirect Πρότυπο:Textitem
Βήματα για την ολοκλήρωση
  1. redirect Πρότυπο:Textitem
  1. redirect Πρότυπο:Textitem
Λύση
Η αποστολή αυτή απαιτεί 10 δόντια Όρκ (χωρίς+) τα οποία πρέπει να πηγαίνεις ένα-ένα στον Βιολόγο Chaegirab. Θα εξετάζει το δόντι αλλά μερικές φορές θα το σπάει και θα πρέπει να του παραδώσεις άλλο μετά από 24 ώρες.Η Έρευνα Του Βιολόγου 1


Κατηγορία:Αποστολές/Επίπεδο 21-30