Λίθος Ψυχής Jinunggyi

Λίθος Ψυχής Jinunggyi

Εικόνες
Λίθος Ψυχής Jinunggyi.png
Background.png
Λίθος Ψυχής Jinunggyi.png
Περιγραφή
Λίθος Ψυχής Jinunggyi
Λειτουργία

Αντικείμενο Αποστολής

Αποστολές
Πηγή


Άλλο
Ανταλλάξιμο Μπορεί να
NPC Ανταλλαγή Κατάστημα Ριχτεί Αποθηκευτεί Στοιβαχτεί
Ναι.png Ναι.png Ναι.png Ναι.png Ναι.png Όχι.pngNo


  • Ο λίθος αυτός πέφτει μόνο κατά την διάρκεια της αποστολής.
  • Μέχρι να βρεθεί ο Λίθος Ψυχής Jinunggyi δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η 14η αποστολή αλόγου.
  • Χρειάζεται για να ολοκληρωθεί η αποστολή Η Έρευνα Του Βιολόγου 1.

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲