Μαύρος Ορκ Γίγαντας

Μαύρος Ορκ Γίγαντας
Εικόνα
Αναγεννήσεις

Μαύρος Ορκ Γίγαντας.png

Επίπεδο
49
Στάδιο
4
EXP
5.516
Bonus

Επίθεσης και

Άμυνας
Ορκ


Δεν υπάρχει αμυντικό bonus

Ομάδα
Αποστολές
Δεν απαιτείται σε κάποια αποστολή
Ρίξιμο Όπλων
Ρίξιμο Πανοπλιών
Ρίξιμο Άλλων
Δεν ρίχνονται πανοπλίες από αυτό το τέρας
Πρόσθετες πληροφορίες
  • Από το Μυστηριώδες Κουτί αναγεννάται ειδικός Μαύρος Γίγαντας Ορκ με επίπεδο 10.
  • Αυτά είναι τα σημειά του χάρτη στα οποία μπορεί να βρεθεί:

Κοιλάδα του Seungryong