Μαγική Καμπάνα

< Metin2Wiki < Όπλα < Σαμάνοι/Όπλα < Μαγική Καμπάνα

Επίπεδο 50 Καμπάνα

Εικόνες
Πληροφορία
IG-Μαγική Καμπάνα.jpg
Background.png
Μαγική Καμπάνα.png

Χαρακτήρες: Shaman
Τιμή Αγοράς: Δεν διατίθεται σε NPC
Υποδοχές: 3 υποδοχές για λίθοι πνεύματος

ΠηγήΒελτίωση Αντικειμένων και Στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

1.20016px-Yang.png

2.50016px-Yang.png

5.00016px-Yang.png

10.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μαγική Καμπάνα+0
Από Επ.: 50
Αξία Επίθεσης 59-89
Αξία Μαγ. Επίθεσης 43-67
Ταχύτητα Επίθεσης 27%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μαγική Καμπάνα+1
Από Επ.: 50
Αξία Επίθεσης 64-94
Αξία Μαγ. Επίθεσης 48-72
Ταχύτητα Επίθεσης 27%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μαγική Καμπάνα+2
Από Επ.: 50
Αξία Επίθεσης 69-99
Αξία Μαγ. Επίθεσης 53-77
Ταχύτητα Επίθεσης 27%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μαγική Καμπάνα+3
Από Επ.: 50
Αξία Επίθεσης 74-104
Αξία Μαγ. Επίθεσης 58-82
Ταχύτητα Επίθεσης 27%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μαγική Καμπάνα+4
Από Επ.: 50
Αξία Επίθεσης 79-109
Αξία Μαγ. Επίθεσης 63-87
Ταχύτητα Επίθεσης 27%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος

20.00016px-Yang.png
1x Άγνωστο Φάρμακο.png

30.00016px-Yang.png
1x Βιβλίο με Κατάρες+.png

45.00016px-Yang.png
2x Φύλλο.png 1x Άσπρο Μαργαριτάρι.png

90.00016px-Yang.png
2x Κέρας Φάλαινας των Πάγων.png 1x Μπλε Μαργαριτάρι.png

150.00016px-Yang.png
2x Βόλος Πάγου+.png 1x Ματωμένο Μαργαριτάρι.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μαγική Καμπάνα+5
Από Επ.: 50
Αξία Επίθεσης 86-116
Αξία Μαγ. Επίθεσης 70-94
Ταχύτητα Επίθεσης 27%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μαγική Καμπάνα+6
Από Επ.: 50
Αξία Επίθεσης 94-124
Αξία Μαγ. Επίθεσης 78-102
Ταχύτητα Επίθεσης 27%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μαγική Καμπάνα+7
Από Επ.: 50
Αξία Επίθεσης 103-133
Αξία Μαγ. Επίθεσης 87-111
Ταχύτητα Επίθεσης 27%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μαγική Καμπάνα+8
Από Επ.: 50
Αξία Επίθεσης 113-143
Αξία Μαγ. Επίθεσης 97-121
Ταχύτητα Επίθεσης 27%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μαγική Καμπάνα+9
Από Επ.: 50
Αξία Επίθεσης 124-154
Αξία Μαγ. Επίθεσης 108-132
Ταχύτητα Επίθεσης 27%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Όπλα < Μαγική Καμπάνα