Σκυλί της Κόλασης

Σκυλί της Κόλασης
Εικόνα
Αναγεννήσεις

Σκυλί της Κόλασης.png

Επίπεδο
80
Στάδιο
2
EXP
896
Bonus

Επίθεσης και

Άμυνας
Απέθαντοι


Δεν υπάρχει αμυντικό bonus

Ομάδα
Μη διαθέσιμη
Αποστολές
Δεν απαιτείται σε κάποια αποστολή
Ρίξιμο Όπλων
Ρίξιμο Πανοπλιών
Ρίξιμο Άλλων
Πρόσθετες πληροφορίες