Κράνος πολεμιστή

< Metin2Wiki < Κράνη < Πολεμιστές/Κράνη < Κράνος πολεμιστή
Κράνος πολεμιστή
Εικόνες
Πληροφορίες
Κράνος πολεμιστή.png
Background.png
Κράνος πολεμιστή.png
Επίπεδο
80

Χαρακτήρες: Πολεμιστής
Τιμή Αγοράς: Δεν διατίθεται σε NPC

Άλλο: Δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες γι αυτό το αντικείμενο.

Πηγή


Βελτίωση αντικειμένων και στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

1.00016px-Yang.png

2.50016px-Yang.png

5.00016px-Yang.png

10.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Κράνος πολεμιστή+0
Από Επίπεδο: 80
Άμυνα 21
Πιθ. να αποφ. βελη 1%
[Φοριέται]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Κράνος πολεμιστή+1
Από Επίπεδο: 80
Άμυνα 25
Πιθ. να αποφ. βελη 2%
[Φοριέται]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Κράνος πολεμιστή+2
Από Επίπεδο: 80
Άμυνα 29
Πιθ. να αποφ. βελη 3%
[Φοριέται]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Κράνος πολεμιστή+3
Από Επίπεδο: 80
Άμυνα 39
Πιθ. να αποφ. βελη 4%
[Φοριέται]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Κράνος πολεμιστή+4
Από Επίπεδο: 80
Άμυνα 49
Πιθ. να αποφ. βελη 5%
[Φοριέται]
Πολεμιστής

20.00016px-Yang.png
2x Άγνωστο Φάρμακο+.png

30.00016px-Yang.png
2x Γλώσσα Βατράχου.png

40.00016px-Yang.png
2x Πόδια Βατράχου.png 2x Κόκκαλα Δακτύλου.png

90.00016px-Yang.png
2x Κομμάτι Πάγου+.png 4x Κόκκαλα Δακτύλου.png

120.00016px-Yang.png
2x Φλεγόμενη Χαίτη.png 8x Κόκκαλα Δακτύλου.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Κράνος πολεμιστή+5
Από Επίπεδο: 80
Άμυνα 59
Πιθ. να αποφ. βελη 6%
[Φοριέται]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Κράνος πολεμιστή+6
Από Επίπεδο: 80
Άμυνα 69
Πιθ. να αποφ. βελη 7%
[Φοριέται]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Κράνος πολεμιστή+7
Από Επίπεδο: 80
Άμυνα 79
Πιθ. να αποφ. βελη 8%
[Φοριέται]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Κράνος πολεμιστή+8
Από Επίπεδο: 80
Άμυνα 89
Πιθ. να αποφ. βελη 10%
[Φοριέται]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Κράνος πολεμιστή+9
Από Επίπεδο: 80
Άμυνα 99
Πιθ. να αποφ. βελη 12%
[Φοριέται]
Πολεμιστής

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Κράνη < Κράνος πολεμιστή