Αγρια Δηλητηριώδ. Αράχνη

< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Αγρια Δηλητηριώδ. Αράχνη
Αγρια Δηλητηριώδ. Αράχνη
Εικόνα
Αναγεννήσεις

Αγρια Δηλητηριώδ. Αράχνη.png

Επίπεδο
56
Στάδιο
4
EXP
5.016
Bonus

Επίθεσης και

Άμυνας
Δεν υπάρχει επιθετικό bonus


Δεν υπάρχει αμυντικό bonus

Ομάδα
Αποστολές
Ρίξιμο Όπλων
Ρίξιμο Πανοπλιών
Ρίξιμο Άλλων
Πρόσθετες πληροφορίες

Kauhklo Dong< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Αγρια Δηλητηριώδ. Αράχνη