Φόρεμα του Ηθικού

< Metin2Wiki < Πανοπλίες < Σαμάνοι/Πανοπλίες < Φόρεμα του Ηθικού

Επίπεδο 48 shaman πανοπλία

Εικόνα
Πληροφορία
IG-Φόρεμα του Ηθικού.jpg
Background.pngBackground.png
Φόρεμα του Ηθικού.png

Χαρακτήρες: Σαμάνος
Τιμή Αγοράς: Δεν είναι διαθέσιμη
Υποδοχές: 3 υποδοχές για Λίθους Πνεύματος

ΠηγήΒελτίωση αντικειμένων και στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

1.20016px-Yang.png

2.50016px-Yang.png

5.00016px-Yang.png

10.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Φόρεμα του Ηθικού+0
Από Επ.: 48
Άμυνα64
Ταχύτητα Κίνησης -10%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Φόρεμα του Ηθικού+1
Από Επ.: 48
Άμυνα 70
Ταχύτητα Κίνησης -10%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Φόρεμα του Ηθικού+2
Από Επ.: 48
Άμυνα 76
Ταχύτητα Κίνησης -10%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Φόρεμα του Ηθικού+3
Από Επ.: 48
Άμυνα 82
Ταχύτητα Κίνησης -10%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Φόρεμα του Ηθικού+4
Από Επ.: 48
Άμυνα 88
Ταχύτητα Κίνησης -10%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος

20.00016px-Yang.png
2x Ουρά Φιδιού+.png

30.00016px-Yang.png
2x Άγνωστο Φυλαχτό+.png

45.00016px-Yang.png
2x Πετράδι του Δαίμονα+.png 1x Άσπρο Μαργαριτάρι.png

75.00016px-Yang.png
2x Ενθύμιο του Δαίμονα+.png 1x Μπλε Μαργαριτάρι.png

100.00016px-Yang.png
2x Βόλος Πάγου.png 1x Ματωμένο Μαργαριτάρι.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Φόρεμα του Ηθικού+5
Από Επ.: 48
Άμυνα 94
Ταχύτητα Κίνησης -10%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Φόρεμα του Ηθικού+6
Από Επ.: 48
Άμυνα 100
Ταχύτητα Κίνησης -10%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Φόρεμα του Ηθικού+7
Από Επ.: 48
Άμυνα 106
Ταχύτητα Κίνησης -10%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Φόρεμα του Ηθικού+8
Από Επ.: 48
Άμυνα 112
Ταχύτητα Κίνησης -10%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Φόρεμα του Ηθικού+9
Από Επ.: 48
Άμυνα 118
Ταχύτητα Κίνησης -10%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Πανοπλίες < Φόρεμα του Ηθικού

Φόρεμα του Ηθικού