Μπλε Πανοπλία

Επίπεδο 48 πολεμιστής πανοπλία

Εικόνα
Πληροφορία
IG-Μπλε Πανοπλία.jpg
Background.pngBackground.png
Μπλε Πανοπλία.png

Χαρακτήρες: Πολεμιστής
Τιμή Αγοράς: Δεν είναι διαθέσιμη
Υποδοχές: 3 υποδοχές για Λίθους Πνεύματος

ΠηγήΒελτίωση αντικειμένων και στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

1.20016px-Yang.png

2.50016px-Yang.png

5.00016px-Yang.png

10.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μπλε Πανοπλία+0
Από Επ.: 48
Άμυνα64
Ταχύτητα Κίνησης -10%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μπλε Πανοπλία+1
Από Επ.: 48
Άμυνα 70
Ταχύτητα Κίνησης -10%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μπλε Πανοπλία+2
Από Επ.: 48
Άμυνα 76
Ταχύτητα Κίνησης -10%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μπλε Πανοπλία+3
Από Επ.: 48
Άμυνα 82
Ταχύτητα Κίνησης -10%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μπλε Πανοπλία+4
Από Επ.: 48
Άμυνα 88
Ταχύτητα Κίνησης -10%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής

20.00016px-Yang.png
2x Ουρά Φιδιού+.png

30.00016px-Yang.png
2x Άγνωστο Φυλαχτό+.png

45.00016px-Yang.png
2x Πετράδι του Δαίμονα+.png 1x Άσπρο Μαργαριτάρι.png

75.00016px-Yang.png
2x Ενθύμιο του Δαίμονα+.png 1x Μπλε Μαργαριτάρι.png

100.00016px-Yang.png
2x Βόλος Πάγου.png 1x Ματωμένο Μαργαριτάρι.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μπλε Πανοπλία+5
Από Επ.: 48
Άμυνα 94
Ταχύτητα Κίνησης -10%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μπλε Πανοπλία+6
Από Επ.: 48
Άμυνα 100
Ταχύτητα Κίνησης -10%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μπλε Πανοπλία+7
Από Επ.: 48
Άμυνα 106
Ταχύτητα Κίνησης -10%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μπλε Πανοπλία+8
Από Επ.: 48
Άμυνα 112
Ταχύτητα Κίνησης -10%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μπλε Πανοπλία+9
Από Επ.: 48
Άμυνα 118
Ταχύτητα Κίνησης -10%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Πανοπλίες < Μπλε Πανοπλία

Μπλε Πανοπλία