Αγριος Λεπρός Ανθρωπος

< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Αγριος Λεπρός Ανθρωπος
Αγριος Λεπρός Ανθρωπος
Εικόνα
Αναγεννήσεις

Αγριος Λεπρός Ανθρωπος.png

Επίπεδο
53
Στάδιο
2
EXP
715
Bonus

Επίθεσης και

Άμυνας
Απέθαντοι


Δεν υπάρχει αμυντικό bonus

Ομάδα
Αποστολές
Ρίξιμο Όπλων
Ρίξιμο Πανοπλιών
Ρίξιμο Άλλων
Πρόσθετες πληροφορίες

160px|Όρος Sohan


Αγριος Λεπρός Ανθρωπος

Αγριος Λεπρός Ανθρωπος

Κατηγορία:Εχθρός/Απέθαντοι Κατηγορία:Εχθρός/2< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Αγριος Λεπρός Ανθρωπος