Πανοπλία του Δράκου

< Metin2Wiki < Εξοπλισμός < Πανοπλίες < Πανοπλία του Δράκου


Πανοπλία του Δράκου

Πανοπλία του Δράκου (εμφάνιση).jpg
Πανοπλία του Δράκου.png

Πληροφορίες

Χαρακτήρας: Πολεμιστής
Επίπεδο: 42
Τιμή Αγοράς: Yang.png
Υποδοχές: 2 θέσεις για Λίθους Πνεύματος Πανοπλιών
Πηγές
Πληροφορίες Αναβάθμισης

0Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία του Δράκου+0

Από Επ.: 42
Άμυνα:55
Ταχύτητα:-8%
[Φοριέται]
Πολεμιστής
1.000Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία του Δράκου+1

Από Επ.: 42
Άμυνα:61
Ταχύτητα:-8%
[Φοριέται]
Πολεμιστής
2.000Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία του Δράκου+2

Από Επ.: 42
Άμυνα:67
Ταχύτητα:-8%
[Φοριέται]
Πολεμιστής
4.000Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία του Δράκου+3

Από Επ.: 42
Άμυνα:73
Ταχύτητα:-8%
[Φοριέται]
Πολεμιστής
8.000Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία του Δράκου+4

Από Επ.: 42
Άμυνα:79
Ταχύτητα:-8%
[Φοριέται]
Πολεμιστής
13.000Yang.png
2 x Κομμάτι Πετραδιού
Κομμάτι Πετραδιού.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία του Δράκου+5

Από Επ.: 42
Άμυνα:85
Ταχύτητα:-8%
[Φοριέται]
Πολεμιστής
20.000Yang.png
2 x Εγχειρίδιο Εσωτερισμού
Εγχειρίδιο Εσωτερισμού.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία του Δράκου+6

Από Επ.: 42
Άμυνα:91
Ταχύτητα:-8%
[Φοριέται]
Πολεμιστής
40.000Yang.png
2 x Μάτια Αράχνης
Μάτια Αράχνης.png
1 x Ψαροκόκκαλο
Ψαροκόκκαλο.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία του Δράκου+7

Από Επ.: 42
Άμυνα:97
Ταχύτητα:-8%
[Φοριέται]
Πολεμιστής
70.000Yang.png
2 x Δόντι Ορκ
Δόντι Ορκ.png
1 x Όστρακο
Όστρακο.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία του Δράκου+8

Από Επ.: 42
Άμυνα:103
Ταχύτητα:-8%
[Φοριέται]
Πολεμιστής
120.000Yang.png
2 x Ουρά Φιδιού
Ουρά Φιδιού.png
1 x Όστρακο
Όστρακο.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία του Δράκου+9

Από Επ.: 42
Άμυνα:109
Ταχύτητα:-8%
[Φοριέται]
Πολεμιστής

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Εξοπλισμός < Πανοπλίες < Πανοπλία του Δράκου