Πανοπλία του Δράκου

< Metin2Wiki < Πανοπλίες < Πανοπλία του Δράκου

Επίπεδο 42 Πολεμιστής πανοπλία

Εικόνα
Πληροφορία
IG-Πανοπλία του Δράκου.jpg
Background.pngBackground.png
Πανοπλία του Δράκου.png

Χαρακτήρες: Πολεμιστής Ninja Sura Shaman Λυκανός
Τιμή Αγοράς: Δεν είναι διαθέσιμη
Υποδοχές: 2 υποδοχές για Λίθους Πνεύματος

ΠηγήΒελτίωση αντικειμένων και στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

1.00016px-Yang.png

2.00016px-Yang.png

4.00016px-Yang.png

8.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία του Δράκου+0
Από Επ.: 42
Άμυνα55
Ταχύτητα Κίνησης -8%
[ Φοριέται ]
Πολεμ Νίντζα Sura Σαμάνος Λυκανός
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία του Δράκου+1
Από Επ.: 42
Άμυνα 61
Ταχύτητα Κίνησης -8%
[ Φοριέται ]
Πολεμ Νίντζα Sura Σαμάνος Λυκανός
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία του Δράκου+2
Από Επ.: 42
Άμυνα 67
Ταχύτητα Κίνησης -8%
[ Φοριέται ]
Πολεμ Νίντζα Sura Σαμάνος Λυκανός
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία του Δράκου+3
Από Επ.: 42
Άμυνα 73
Ταχύτητα Κίνησης -8%
[ Φοριέται ]
Πολεμ Νίντζα Sura Σαμάνος Λυκανός
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία του Δράκου+4
Από Επ.: 42
Άμυνα 79
Ταχύτητα Κίνησης -8%
[ Φοριέται ]
Πολεμ Νίντζα Sura Σαμάνος Λυκανός

13.00016px-Yang.png
2x Κομμάτι Πετραδιού.png

20.00016px-Yang.png
2x Εγχειρίδιο Εσωτερισμού.png

40.00016px-Yang.png
2x Μάτια Αράχνης.png 1x Ψαροκόκκαλο.png

70.00016px-Yang.png
2x Δόντι Ορκ.png 1x Όστρακο.png

120.00016px-Yang.png
2x Ουρά Φιδιού.png 1x Όστρακο.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία του Δράκου+5
Από Επ.: 42
Άμυνα 85
Ταχύτητα Κίνησης -8%
[ Φοριέται ]
Πολεμ Νίντζα Sura Σαμάνος Λυκανός
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία του Δράκου+6
Από Επ.: 42
Άμυνα 91
Ταχύτητα Κίνησης -8%
[ Φοριέται ]
Πολεμ Νίντζα Sura Σαμάνος Λυκανός
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία του Δράκου+7
Από Επ.: 42
Άμυνα 97
Ταχύτητα Κίνησης -8%
[ Φοριέται ]
Πολεμ Νίντζα Sura Σαμάνος Λυκανός
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία του Δράκου+8
Από Επ.: 42
Άμυνα 103
Ταχύτητα Κίνησης -8%
[ Φοριέται ]
Πολεμ Νίντζα Sura Σαμάνος Λυκανός
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλία του Δράκου+9
Από Επ.: 42
Άμυνα 109
Ταχύτητα Κίνησης -8%
[ Φοριέται ]
Πολεμ Νίντζα Sura Σαμάνος Λυκανός

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Πανοπλίες < Πανοπλία του Δράκου