Πεινασμ.Άλφα Μπλε Λύκος

< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Πεινασμ.Άλφα Μπλε Λύκος
Πεινασμ.Άλφα Μπλε Λύκος
Εικόνα
Αναγεννήσεις

Πεινασμ.Άλφα Μπλε Λύκος.png

Επίπεδο
9
Στάδιο
1
EXP
78
Bonus

Επίθεσης και

Άμυνας
Ζώα


Δεν υπάρχει αμυντικό bonus

Ομάδα
Αποστολές
Ρίξιμο Όπλων
Ρίξιμο Πανοπλιών
Ρίξιμο Άλλων
Πρόσθετες πληροφορίες

160px|Yongan 160px|Pyungmoo 160px|Joan


Πεινασμ.Άλφα Μπλε Λύκος

Πεινασμ.Άλφα Μπλε Λύκος

Κατηγορία:Εχθρός/Ζώα Κατηγορία:Εχθρός/1< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Πεινασμ.Άλφα Μπλε Λύκος