Πεινασμένος Μπλε Λύκος

< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Πεινασμένος Μπλε Λύκος
Πεινασμένος Μπλε Λύκος
Εικόνα
Αναγεννήσεις

Πεινασμένος Μπλε Λύκος.png

Επίπεδο
6
Στάδιο
1
EXP
53
Bonus

Επίθεσης και

Άμυνας
Ζώα


Δεν υπάρχει αμυντικό bonus

Ομάδα
Αποστολές
Ρίξιμο Όπλων
Ρίξιμο Πανοπλιών
Ρίξιμο Άλλων
Πρόσθετες πληροφορίες

Pyungmoo Yongan Joan< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Πεινασμένος Μπλε Λύκος