Ακόντιο

Επίπεδο 5 2χεριών

Εικόνες
Πληροφορία
IG-Ακόντιο.jpg
Background.pngBackground.pngBackground.png
Ακόντιο.png

Χαρακτήρες: Πολεμιστής
Τιμή Αγοράς: 400 Yang
Υποδοχές: 1 υποδοχές για λίθοι πνεύματος

ΠηγήΒελτίωση Αντικειμένων και Στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

60016px-Yang.png

1.20016px-Yang.png

2.50016px-Yang.png

5.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ακόντιο+0
Από Επ.: 5
Αξία Επίθεσης 23-33
Ταχύτητα Επίθεσης 28%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ακόντιο+1
Από Επ.: 5
Αξία Επίθεσης 31-41
Ταχύτητα Επίθεσης 28%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ακόντιο+2
Από Επ.: 5
Αξία Επίθεσης 39-49
Ταχύτητα Επίθεσης 28%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ακόντιο+3
Από Επ.: 5
Αξία Επίθεσης 55-65
Ταχύτητα Επίθεσης 28%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ακόντιο+4
Από Επ.: 5
Αξία Επίθεσης 63-73
Ταχύτητα Επίθεσης 28%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής

10.00016px-Yang.png

20.00016px-Yang.png

30.00016px-Yang.png
2x Άσπρη Κορδέλα Μαλλιών.png

45.00016px-Yang.png
2x Κουβάρι.png

75.00016px-Yang.png
2x Κρέμα Προσώπου.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ακόντιο+5
Από Επ.: 5
Αξία Επίθεσης 63-73
Ταχύτητα Επίθεσης 28%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ακόντιο+6
Από Επ.: 5
Αξία Επίθεσης 71-81
Ταχύτητα Επίθεσης 28%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ακόντιο+7
Από Επ.: 5
Αξία Επίθεσης 79-89
Ταχύτητα Επίθεσης 28%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ακόντιο+8
Από Επ.: 5
Αξία Επίθεσης 87-97
Ταχύτητα Επίθεσης 28%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ακόντιο+9
Από Επ.: 5
Αξία Επίθεσης 95-105
Ταχύτητα Επίθεσης 28%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Όπλα < Ακόντιο