Καταραμένος Μπλε Λύκος

< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Καταραμένος Μπλε Λύκος
Καταραμένος Μπλε Λύκος
Εικόνα
Αναγεννήσεις

Καταραμένος Μπλε Λύκος.png

Επίπεδο
11
Στάδιο
3
EXP
270
Bonus

Επίθεσης και

Άμυνας
Ζώα


Δεν υπάρχει αμυντικό bonus

Ομάδα
Αποστολές
Δεν απαιτείται σε κάποια αποστολή
Ρίξιμο Όπλων
Ρίξιμο Πανοπλιών
Ρίξιμο Άλλων
Πρόσθετες πληροφορίες
  • Επιτίθεται από μόνος του.
  • Μοιάζει ακριβώς με τον Καταρ. Αλφα Μπλε Λύκο
  • Αυτά είναι τα σημεία στο χάρτη στα οποία μπορεί να βρεθεί:

Snakefield Waryong< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Καταραμένος Μπλε Λύκος