Εβένινο Βραχιόλι

< Metin2Wiki < Βραχιόλια < Εβένινο Βραχιόλι
Εβένινο Βραχιόλι
Εικόνες
Πληροφορίες
Εβένινο Βραχιόλι.png
Background.png
Εβένινο Βραχιόλι.png
Επίπεδο
33
Ορυκτό
Background.png
Έβενος.png

Χαρακτήρες: Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Τιμή Αγοράς: Δεν είναι διαθέσιμο σε NPC

Χρησιμοποιώντας ένα Διαμάντι.png Διαμάντι είναι δυνατό να ανοίξετε μέχρι 3 υποδοχές, σε αυτές τις υποδοχές μπορείτε να τοποθετήσετε ένα Έβενος.png Έβενος για να βελτιώσετε τα βασικά στατιστικά.

Πηγή


Βελτίωση αντικειμένων και στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

1.00016px-Yang.png

2.00016px-Yang.png

4.00016px-Yang.png

8.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Εβένινο Βραχιόλι+0
Από Επίπεδο: 33
Ταχ.Επίθεσης 1%
Πιθαν. ανάκτησης HP 1%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Έβενος.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Ανάκτηση HP 1%
Background Ore.png
Έβενος.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Ανάκτηση HP 1%
Background Ore.png
Έβενος.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Ανάκτηση HP 1%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Εβένινο Βραχιόλι+1
Από Επίπεδο: 33
Ταχ.Επίθεσης 1%
Πιθαν. ανάκτησης HP 1%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Έβενος.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Ανάκτηση HP 1%
Background Ore.png
Έβενος.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Ανάκτηση HP 1%
Background Ore.png
Έβενος.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Ανάκτηση HP 1%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Εβένινο Βραχιόλι+2
Από Επίπεδο: 33
Ταχ.Επίθεσης 2%
Πιθαν. ανάκτησης HP 2%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Έβενος.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Ανάκτηση HP 1%
Background Ore.png
Έβενος.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Ανάκτηση HP 1%
Background Ore.png
Έβενος.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Ανάκτηση HP 1%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Εβένινο Βραχιόλι+3
Από Επίπεδο: 33
Ταχ.Επίθεσης 2%
Πιθαν. ανάκτησης HP 2%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Έβενος.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Ανάκτηση HP 1%
Background Ore.png
Έβενος.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Ανάκτηση HP 1%
Background Ore.png
Έβενος.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Ανάκτηση HP 1%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Εβένινο Βραχιόλι+4
Από Επίπεδο: 33
Ταχ.Επίθεσης 3%
Πιθαν. ανάκτησης HP 3%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Έβενος.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Ανάκτηση HP 1%
Background Ore.png
Έβενος.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Ανάκτηση HP 1%
Background Ore.png
Έβενος.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Ανάκτηση HP 1%


13.00016px-Yang.png
2x Σκουριασμένη Λεπίδα.png

20.00016px-Yang.png
2x Shiriken+.png

40.00016px-Yang.png
2x Ιστός Αράχνης.png 2x Ψαροκόκκαλο.png

90.00016px-Yang.png
2x Σάκος Δηλητηρίου Αράχνης.png 2x Όστρακο.png

120.00016px-Yang.png
2x Δέρμα Φιδιού.png 2x Όστρακο.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Εβένινο Βραχιόλι+5
Από Επίπεδο: 33
Ταχ.Επίθεσης 3%
Πιθαν. ανάκτησης HP 3%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Έβενος.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Ανάκτηση HP 1%
Background Ore.png
Έβενος.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Ανάκτηση HP 1%
Background Ore.png
Έβενος.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Ανάκτηση HP 1%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Εβένινο Βραχιόλι+6
Από Επίπεδο: 33
Ταχ.Επίθεσης 4%
Πιθαν. ανάκτησης HP 4%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Έβενος.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Ανάκτηση HP 1%
Background Ore.png
Έβενος.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Ανάκτηση HP 1%
Background Ore.png
Έβενος.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Ανάκτηση HP 1%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Εβένινο Βραχιόλι+7
Από Επίπεδο: 33
Ταχ.Επίθεσης 5%
Πιθαν. ανάκτησης HP 4%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Έβενος.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Ανάκτηση HP 1%
Background Ore.png
Έβενος.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Ανάκτηση HP 1%
Background Ore.png
Έβενος.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Ανάκτηση HP 1%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Εβένινο Βραχιόλι+8
Από Επίπεδο: 33
Ταχ.Επίθεσης 6%
Πιθαν. ανάκτησης HP 5%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Έβενος.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Ανάκτηση HP 1%
Background Ore.png
Έβενος.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Ανάκτηση HP 1%
Background Ore.png
Έβενος.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Ανάκτηση HP 1%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Εβένινο Βραχιόλι+9
Από Επίπεδο: 33
Ταχ.Επίθεσης 7%
Πιθαν. ανάκτησης HP 5%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Έβενος.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Ανάκτηση HP 1%
Background Ore.png
Έβενος.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Ανάκτηση HP 1%
Background Ore.png
Έβενος.png
Ταχ.Επίθεσης 1%
Ανάκτηση HP 1%


▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Κατηγορία:Βραχιόλια < Εβένινο Βραχιόλι