Μάγος Ορκ

Μάγος Ορκ
Εικόνα
Αναγεννήσεις

Μάγος Ορκ.png

Επίπεδο
33
Στάδιο
3
EXP
1.110
Bonus

Επίθεσης και

Άμυνας
Ορκ


Μαγική Αντίσταση

Δεν υπάρχει άλλο αμυντικό bonus

Ομάδα
Αποστολές
Δεν απαιτείται σε κάποια αποστολή
Ρίξιμο Όπλων
Ρίξιμο Πανοπλιών
Ρίξιμο Άλλων
Πρόσθετες πληροφορίες
  • Προκαλεί μεγαλύτερη ζημιά από έναν Ανώτερο Ορκ Μάγο όμως έχει λιγότερο HP.
  • Επιτίθεται με μαγικές ικανότητες, επομένως η ζημιά του δεν μειώνεται από την άμυνα αλλά από την αντίσταση μαγείας.
  • Αυτά είναι τα σημεία του χάρτη στα οποία μπορεί να βρεθεί:

Κοιλάδα του Seungryong