Μαχητής Ορκ

Μαχητής Ορκ
Εικόνα
Αναγεννήσεις

Μαχητής Ορκ.png

Επίπεδο
31
Στάδιο
2
EXP
1086
Bonus

Επίθεσης και

Άμυνας
Ορκ


Δεν υπάρχει αμυντικό bonus

Ομάδα
Αποστολές
Ρίξιμο Όπλων
Ρίξιμο Πανοπλιών
Ρίξιμο Άλλων
Πρόσθετες πληροφορίες
  • Συνήθως ρίχνει πολλά Yang.
  • Μπορεί να προκαλέσει Κρίσιμο Χτύπημα.
  • Μπορεί να προκαλέσει Λιποθυμία.
  • Είναι πιο αδύναμος από τον Μεγάλο Ορκ Μαχητή.
  • Αυτά είναι τα σημεία του χάρτη στα οποία μπορεί να βρεθεί:

Κοιλάδα του Seungryong