Επίσκεψη στον Wonda-Rim

Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png Επίσκεψη στον Wonda-Rim Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png - Απαιτούμενο Επίπεδο 43
Δίνεται Από
Αμοιβή Αποστολής
Απαιτούμενα Αντικείμενα
Απαιτούμενες Αποστολές
Καμία
Βήματα για την ολοκλήρωση
Λύση

Πήγαινε στην Κοιλάδα Seungryong και σκότωσε Μαχητές Ορκ μέχρι να λάβεις το Γράμμα του Wonda-Rim. Όταν το βρεις επέστρεψε στον Wonda-Rim για την ολοκλήρωση της αποστολής.
Άλλη πληροφορία

Η αποστολή μετονομάζεται σε Το ορφανό.