Ξίφος της Ορχιδέας

< Metin2Wiki < Όπλα < Ξίφος της Ορχιδέας

Επίπεδο 32 Σπαθί

Εικόνες
Πληροφορία
IG-Ξίφος της Ορχιδέας.jpg
Background.pngBackground.png
Ξίφος της Ορχιδέας.png

Χαρακτήρες: Πολεμιστής Ninja Sura
Τιμή Αγοράς: Δεν είναι διαθέσιμο σε NPC
Υποδοχές: 2 υποδοχές για λίθοι πνεύματος

ΠηγήΒελτίωση Αντικειμένων και Στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

1.00016px-Yang.png

2.00016px-Yang.png

4.00016px-Yang.png

8.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ξίφος της Ορχιδέας+0
Από Επ.: 32
Αξία Επίθεσης 38–52
Αξία Μαγ. Επίθεσης 36–46
Ταχύτητα Επίθεσης 27%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ξίφος της Ορχιδέας+1
Από Επ.: 32
Αξία Επίθεσης 44–58
Αξία Μαγ. Επίθεσης 42–52
Ταχύτητα Επίθεσης 27%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ξίφος της Ορχιδέας+2
Από Επ.: 32
Αξία Επίθεσης 50–64
Αξία Μαγ. Επίθεσης 48–58
Ταχύτητα Επίθεσης 27%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ξίφος της Ορχιδέας+3
Από Επ.: 32
Αξία Επίθεσης 56–70
Αξία Μαγ. Επίθεσης 54–64
Ταχύτητα Επίθεσης 27%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ξίφος της Ορχιδέας+4
Από Επ.: 32
Αξία Επίθεσης 62–76
Αξία Μαγ. Επίθεσης 60–70
Ταχύτητα Επίθεσης 27%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura

13.00016px-Yang.png
2x Σκουριασμένη Λεπίδα.png

20.00016px-Yang.png
2x Shiriken+.png

40.00016px-Yang.png
2x Ιστός Αράχνης.png

70.00016px-Yang.png
2x Ουρά Φιδιού.png 1x Όστρακο.png

120.00016px-Yang.png
2x Δέρμα Φιδιού.png 1x Όστρακο.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ξίφος της Ορχιδέας+5
Από Επ.: 32
Αξία Επίθεσης 70–84
Αξία Μαγ. Επίθεσης 68–78
Ταχύτητα Επίθεσης 27%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ξίφος της Ορχιδέας+6
Από Επ.: 32
Αξία Επίθεσης 79–93
Αξία Μαγ. Επίθεσης 77–87
Ταχύτητα Επίθεσης 27%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ξίφος της Ορχιδέας+7
Από Επ.: 32
Αξία Επίθεσης 89–103
Αξία Μαγ. Επίθεσης 87–97
Ταχύτητα Επίθεσης 27%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ξίφος της Ορχιδέας+8
Από Επ.: 32
Αξία Επίθεσης 100–114
Αξία Μαγ. Επίθεσης 98–108
Ταχύτητα Επίθεσης 27%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ξίφος της Ορχιδέας+9
Από Επ.: 32
Αξία Επίθεσης 112–126
Αξία Μαγ. Επίθεσης 110–120
Ταχύτητα Επίθεσης 27%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Όπλα < Ξίφος της Ορχιδέας