Μολυσμένο Σκυλί

Μολυσμένο Σκυλί
Εικόνα
Αναγεννήσεις

Μολυσμένο Σκυλί.png

Επίπεδο
51
Στάδιο
2
EXP
917
Bonus

Επίθεσης και

Άμυνας
Απέθαντοι


Δεν υπάρχει αμυντικό bonus

Ομάδα
Μη διαθέσιμη
Αποστολές
Δεν απαιτείται σε κάποια αποστολή
Ρίξιμο Όπλων
Ρίξιμο Πανοπλιών
Ρίξιμο Άλλων
Πρόσθετες πληροφορίες

Όρος Sohan