Σκουλαρίκια Κρυστάλλου

< Metin2Wiki < Σκουλαρίκια < Σκουλαρίκια Κρυστάλλου
Σκουλαρίκια Κρυστάλλου
Εικόνες
Πληροφορίες
Σκουλαρίκια Κρυστάλλου.png
Background.png
Σκουλαρίκια Κρυστάλλου.png
Επίπεδο
46
Ορυκτό
Background.png
Κρύσταλλος.png

Χαρακτήρες: Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Τιμή Αγοράς: Δεν είναι διαθέσιμο σε NPC

Χρησιμοποιώντας ένα Διαμάντι.png Διαμάντι είναι δυνατό να ανοίξετε μέχρι 3 υποδοχές, σε αυτές τις υποδοχές μπορείτε να τοποθετήσετε ένα Κρύσταλλος.png Κρύσταλλος για να βελτιώσετε τα βασικά στατιστικά.

Πηγή


Βελτίωση αντικειμένων και στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

1.20016px-Yang.png

2.50016px-Yang.png

5.00016px-Yang.png

10.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σκουλαρίκια Κρυστάλλου+0
Από Επίπεδο: 46
Ευκινησία +5
'Αμυνα +1
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Κρύσταλλος.png
Ευκινησία +1
'Αμυνα +1
Background Ore.png
Κρύσταλλος.png
Ευκινησία +1
'Αμυνα +1
Background Ore.png
Κρύσταλλος.png
Ευκινησία +1
'Αμυνα +1


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σκουλαρίκια Κρυστάλλου+1
Από Επίπεδο: 46
Ευκινησία +6
'Αμυνα +2
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Κρύσταλλος.png
Ευκινησία +1
'Αμυνα +1
Background Ore.png
Κρύσταλλος.png
Ευκινησία +1
'Αμυνα +1
Background Ore.png
Κρύσταλλος.png
Ευκινησία +1
'Αμυνα +1


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σκουλαρίκια Κρυστάλλου+2
Από Επίπεδο: 46
Ευκινησία +7
'Αμυνα +3
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Κρύσταλλος.png
Ευκινησία +1
'Αμυνα +1
Background Ore.png
Κρύσταλλος.png
Ευκινησία +1
'Αμυνα +1
Background Ore.png
Κρύσταλλος.png
Ευκινησία +1
'Αμυνα +1


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σκουλαρίκια Κρυστάλλου+3
Από Επίπεδο: 46
Ευκινησία +8
'Αμυνα +4
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Κρύσταλλος.png
Ευκινησία +1
'Αμυνα +1
Background Ore.png
Κρύσταλλος.png
Ευκινησία +1
'Αμυνα +1
Background Ore.png
Κρύσταλλος.png
Ευκινησία +1
'Αμυνα +1


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σκουλαρίκια Κρυστάλλου+4
Από Επίπεδο: 46
Ευκινησία +9
'Αμυνα +5
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Κρύσταλλος.png
Ευκινησία +1
'Αμυνα +1
Background Ore.png
Κρύσταλλος.png
Ευκινησία +1
'Αμυνα +1
Background Ore.png
Κρύσταλλος.png
Ευκινησία +1
'Αμυνα +1


20.00016px-Yang.png
2x Ουρά Φιδιού+.png

30.00016px-Yang.png
2x Κομμάτι Υφάσματος.png

45.00016px-Yang.png
2x Πετράδι του Δαίμονα+.png 1x Άσπρο Μαργαριτάρι.png

90.00016px-Yang.png
2x Ενθύμιο του Δαίμονα+.png 1x Μπλε Μαργαριτάρι.png

150.00016px-Yang.png
2x Βόλος Πάγου.png 1x Ματωμένο Μαργαριτάρι.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σκουλαρίκια Κρυστάλλου+5
Από Επίπεδο: 46
Ευκινησία +10
'Αμυνα +6
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Κρύσταλλος.png
Ευκινησία +1
'Αμυνα +1
Background Ore.png
Κρύσταλλος.png
Ευκινησία +1
'Αμυνα +1
Background Ore.png
Κρύσταλλος.png
Ευκινησία +2
'Αμυνα +1


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σκουλαρίκια Κρυστάλλου+6
Από Επίπεδο: 46
Ευκινησία +11
'Αμυνα +7
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Κρύσταλλος.png
Ευκινησία +1
'Αμυνα +1
Background Ore.png
Κρύσταλλος.png
Ευκινησία +1
'Αμυνα +1
Background Ore.png
Κρύσταλλος.png
Ευκινησία +2
'Αμυνα +1


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σκουλαρίκια Κρυστάλλου+7
Από Επίπεδο: 46
Ευκινησία +12
'Αμυνα +8
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Κρύσταλλος.png
Ευκινησία +1
'Αμυνα +1
Background Ore.png
Κρύσταλλος.png
Ευκινησία +1
'Αμυνα +1
Background Ore.png
Κρύσταλλος.png
Ευκινησία +2
'Αμυνα +1


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σκουλαρίκια Κρυστάλλου+8
Από Επίπεδο: 46
Ευκινησία +13
'Αμυνα +9
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Κρύσταλλος.png
Ευκινησία +1
'Αμυνα +1
Background Ore.png
Κρύσταλλος.png
Ευκινησία +1
'Αμυνα +1
Background Ore.png
Κρύσταλλος.png
Ευκινησία +3
'Αμυνα +1


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σκουλαρίκια Κρυστάλλου+9
Από Επίπεδο: 46
Ευκινησία +14
'Αμυνα +10
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Κρύσταλλος.png
Ευκινησία +1
'Αμυνα +1
Background Ore.png
Κρύσταλλος.png
Ευκινησία +1
'Αμυνα +1
Background Ore.png
Κρύσταλλος.png
Ευκινησία +3
'Αμυνα +2


▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Κατηγορία:Σκουλαρίκια < Σκουλαρίκια Κρυστάλλου