Ισχυρή Μάγισσα των Πάγων

< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Ισχυρή Μάγισσα των Πάγων
Ισχυρή Μάγισσα των Πάγων
Εικόνα
Αναγεννήσεις

Ισχυρή Μάγισσα των Πάγων.png

Επίπεδο
89
Στάδιο
Αρχηγός
EXP
324.800
Bonus

Επίθεσης και

Άμυνας
Δεν υπάρχει επιθετικό bonus


Αντίσταση Πάγου

Δεν υπάρχει άλλο αμυντικό bonus

Ομάδα
Αποστολές
Δεν απαιτείται σε κάποια αποστολή
Ρίξιμο Όπλων
Ρίξιμο Πανοπλιών
Ρίξιμο Άλλων
Δεν ρίχνονται όπλα από αυτό το τέρας
Πρόσθετες πληροφορίες
  • Επιτίθεται από μόνη της.
  • Οι πανοπλίες που ρίχνει είναι +4, οι ασπίδες +6, τα κοσμήματα +7 και οι λίθοι πνεύματος +4.
  • Αναγεννά 3 Γκόλεμ Πάγων Κόλασης.
  • Όταν έχει φτάσει στο 25% του HP της, η ζημιά που δέχεται πέφτει στο μισό.
  • Μπορεί να προκαλέσει μέχρι και 18000 ζημιά.
  • Καλό είναι να δηλητηριαστεί αφού εφαρμόσει το ξόρκι προστασίας, καθώς η αναγέννηση του HP της απενεργοποιείται.
  • Αναγεννιέται κάθε 8 ώρες από την ώρα που θα ανοίξει ο server.< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Ισχυρή Μάγισσα των Πάγων