Σκουλαρίκια Αμέθυστου

< Metin2Wiki < Σκουλαρίκια < Σκουλαρίκια Αμέθυστου
Σκουλαρίκια Αμέθυστου
Εικόνες
Πληροφορίες
Σκουλαρίκια Αμέθυστου.png
Background.png
Σκουλαρίκια Αμέθυστου.png
Επίπεδο
50
Ορυκτό
Background.png
Αμέθυστος.png

Χαρακτήρες: Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Τιμή Αγοράς: Δεν είναι διαθέσιμο σε NPC

Χρησιμοποιώντας ένα Διαμάντι.png Διαμάντι είναι δυνατό να ανοίξετε μέχρι 3 υποδοχές, σε αυτές τις υποδοχές μπορείτε να τοποθετήσετε ένα Αμέθυστος.png Αμέθυστος για να βελτιώσετε τα βασικά στατιστικά.

Πηγή


Βελτίωση αντικειμένων και στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

1.20016px-Yang.png

2.50016px-Yang.png

5.00016px-Yang.png

10.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σκουλαρίκια Αμέθυστου+0
Από Επίπεδο: 50
Ζωτικότητα +5
Αξία Επίθεσης +1
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Αμέθυστος.png
Ζωτικότητα +1
Αξία Επίθεσης +1
Background Ore.png
Αμέθυστος.png
Ζωτικότητα +1
Αξία Επίθεσης +1
Background Ore.png
Αμέθυστος.png
Ζωτικότητα +1
Αξία Επίθεσης +1


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σκουλαρίκια Αμέθυστου+1
Από Επίπεδο: 50
Ζωτικότητα +6
Αξία Επίθεσης +2
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Αμέθυστος.png
Ζωτικότητα +1
Αξία Επίθεσης +1
Background Ore.png
Αμέθυστος.png
Ζωτικότητα +1
Αξία Επίθεσης +1
Background Ore.png
Αμέθυστος.png
Ζωτικότητα +1
Αξία Επίθεσης +1


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σκουλαρίκια Αμέθυστου+2
Από Επίπεδο: 50
Ζωτικότητα +7
Αξία Επίθεσης +3
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Αμέθυστος.png
Ζωτικότητα +1
Αξία Επίθεσης +1
Background Ore.png
Αμέθυστος.png
Ζωτικότητα +1
Αξία Επίθεσης +1
Background Ore.png
Αμέθυστος.png
Ζωτικότητα +1
Αξία Επίθεσης +1


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σκουλαρίκια Αμέθυστου+3
Από Επίπεδο: 50
Ζωτικότητα +8
Αξία Επίθεσης +4
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Αμέθυστος.png
Ζωτικότητα +1
Αξία Επίθεσης +1
Background Ore.png
Αμέθυστος.png
Ζωτικότητα +1
Αξία Επίθεσης +1
Background Ore.png
Αμέθυστος.png
Ζωτικότητα +1
Αξία Επίθεσης +1


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σκουλαρίκια Αμέθυστου+4
Από Επίπεδο: 50
Ζωτικότητα +9
Αξία Επίθεσης +5
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Αμέθυστος.png
Ζωτικότητα +1
Αξία Επίθεσης +1
Background Ore.png
Αμέθυστος.png
Ζωτικότητα +1
Αξία Επίθεσης +1
Background Ore.png
Αμέθυστος.png
Ζωτικότητα +1
Αξία Επίθεσης +1


20.00016px-Yang.png
2x Ουρά Φιδιού+.png

30.00016px-Yang.png
2x Κομμάτι Υφάσματος.png

45.00016px-Yang.png
2x Πετράδι του Δαίμονα+.png 1x Άσπρο Μαργαριτάρι.png

90.00016px-Yang.png
2x Ενθύμιο του Δαίμονα+.png 1x Μπλε Μαργαριτάρι.png

150.00016px-Yang.png
2x Βόλος Πάγου.png 1x Ματωμένο Μαργαριτάρι.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σκουλαρίκια Αμέθυστου+5
Από Επίπεδο: 50
Ζωτικότητα +10
Αξία Επίθεσης +6
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Αμέθυστος.png
Ζωτικότητα +1
Αξία Επίθεσης +1
Background Ore.png
Αμέθυστος.png
Ζωτικότητα +1
Αξία Επίθεσης +1
Background Ore.png
Αμέθυστος.png
Ζωτικότητα +2
Αξία Επίθεσης +1


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σκουλαρίκια Αμέθυστου+6
Από Επίπεδο: 50
Ζωτικότητα +11
Αξία Επίθεσης +7
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Αμέθυστος.png
Ζωτικότητα +1
Αξία Επίθεσης +1
Background Ore.png
Αμέθυστος.png
Ζωτικότητα +1
Αξία Επίθεσης +1
Background Ore.png
Αμέθυστος.png
Ζωτικότητα +2
Αξία Επίθεσης +1


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σκουλαρίκια Αμέθυστου+7
Από Επίπεδο: 50
Ζωτικότητα +12
Αξία Επίθεσης +8
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Αμέθυστος.png
Ζωτικότητα +1
Αξία Επίθεσης +1
Background Ore.png
Αμέθυστος.png
Ζωτικότητα +1
Αξία Επίθεσης +1
Background Ore.png
Αμέθυστος.png
Ζωτικότητα +2
Αξία Επίθεσης +1


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σκουλαρίκια Αμέθυστου+8
Από Επίπεδο: 50
Ζωτικότητα +13
Αξία Επίθεσης +9
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Αμέθυστος.png
Ζωτικότητα +1
Αξία Επίθεσης +1
Background Ore.png
Αμέθυστος.png
Ζωτικότητα +1
Αξία Επίθεσης +1
Background Ore.png
Αμέθυστος.png
Ζωτικότητα +3
Αξία Επίθεσης +1


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σκουλαρίκια Αμέθυστου+9
Από Επίπεδο: 50
Ζωτικότητα +14
Αξία Επίθεσης +10
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Αμέθυστος.png
Ζωτικότητα +1
Αξία Επίθεσης +1
Background Ore.png
Αμέθυστος.png
Ζωτικότητα +1
Αξία Επίθεσης +1
Background Ore.png
Αμέθυστος.png
Ζωτικότητα +3
Αξία Επίθεσης +2


▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Κατηγορία:Σκουλαρίκια < Σκουλαρίκια Αμέθυστου