Στρατηγός Yonghan

Στρατηγός Yonghan
Εικόνα
Αναγεννήσεις

Στρατηγός Yonghan.png

Επίπεδο
95
Στάδιο
Αρχηγός
EXP
456.600
Bonus

Επίθεσης και

Άμυνας
Διάβολος


Αντίσταση Αστραπής

Δεν υπάρχει άλλο αμυντικό bonus

Ομάδα
Αποστολές
Δεν απαιτείται σε κάποια αποστολή
Ρίξιμο Όπλων
Ρίξιμο Πανοπλιών
Ρίξιμο Άλλων
Δεν ρίχνονται όπλα από αυτό το τέρας
Πρόσθετες πληροφορίες

Κατηγορία:Εχθρός/Αρχηγός Στρατηγός Yonghan

Στρατηγός Yonghan

Κατηγορία:Εχθρός/Διάβολος Κατηγορία:Εχθρός/Αρχηγός Κατηγορία:Εχθρός/Αντίσταση Αστραπής