Στριφτό Κλειδί

Στριφτό Κλειδί

Εικόνες
Στριφτό Κλειδί.png
Background.png
Στριφτό Κλειδί.png
Περιγραφή
Στριφτό Κλειδί
Λειτουργία

Είναι απαραίτητο για την είσοδο στο Δωμάτιο Δράκου. Χρειάζονται 3 κλειδιά για κάθε παίχτη.

Αποστολές

Αυτό το αντικείμενο δεν χρησιμοποιείται σε αποστολές.

Πηγή
Άλλο
Ανταλλάξιμο Μπορεί να
NPC Ανταλλαγή Κατάστημα Ριχτεί Αποθηκευτεί Στοιβαχτεί
Τίποτα.pngNo Τίποτα.pngNo Τίποτα.pngNo Τίποτα.pngNo Τίποτα.pngNo Τίποτα.pngNo


  • Εμπορεύσιμο

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲