Αιματόπετρα

Αιματόπετρα

Εικόνες
Αιματόπετρα.png
Background.png
Αιματόπετρα.png
Περιγραφή
Αιματόπετρα
Λειτουργία

Είναι απαραίτητη για την είσοδο στην Σπηλιά της Εξορίας.

Ιστορία του Αντικειμένου:

Πριν από αιώνες, ένας δυνατός σεισμός έπληξε ένα μέρος της χώρας και τράβηξε ολόκληρα τμήματα της γης στα βάθη της. Σε αυτό το σημείο ίδρυσαν αργότερα το Τάγμα του Δράκου οι λάτρεις του Δράκου Θεού και βρήκαν στην χαράδρα πέτρες, οι οποίες ήταν καλυμμένες με κόκκινο κρύσταλλο, γυαλιστερές και ζεστές. Αυτές οι αιματόπετρες είναι ιερές πέτρες με σύμβολα και θεωρούνται ως δώρο του θεού προς τους πιστούς του.

Αποστολές

Αυτό το αντικείμενο δεν χρησιμοποιείται σε αποστολές.

Πηγή
Άλλο
Ανταλλάξιμο Μπορεί να
NPC Ανταλλαγή Κατάστημα Ριχτεί Αποθηκευτεί Στοιβαχτεί
Τίποτα.pngNo Τίποτα.pngNo Τίποτα.pngNo Τίποτα.pngNo Τίποτα.pngNo Τίποτα.pngNo


  • Μπορείτε να κάνετε την αποστολή για την αιματόπετρα κάθε 24 ώρες ωστόσο αν έχετε παραπάνω αιματόπετρες μπορείτε να εισέλθετε στην σπηλιά παραπάνω από μία φορά.
  • Οι αιματόπετρες που προέρχονται από το Item Shop έχουν διαφορετική περιγραφή και δεν είναι εμπορεύσιμες.
  • Εξαφανίζεται μετά την είσοδο στην Σπηλιά της Εξορίας.

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲