Βραχιόλι Ουρ. Δακρύων

< Metin2Wiki < Βραχιόλια < Βραχιόλι Ουρ. Δακρύων
Βραχιόλι Ουρ. Δακρύων
Εικόνες
Πληροφορίες
Βραχιόλι Ουρ. Δακρύων.png
Background.png
Βραχιόλι Ουρ. Δακρύων.png
Επίπεδο
54
Ορυκτό
Background.png
Ουράνια Δάκρυα.png

Χαρακτήρες: Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Τιμή Αγοράς: Δεν είναι διαθέσιμο σε NPC

Χρησιμοποιώντας ένα Διαμάντι.png Διαμάντι είναι δυνατό να ανοίξετε μέχρι 3 υποδοχές, σε αυτές τις υποδοχές μπορείτε να τοποθετήσετε ένα Ουράνια Δάκρυα.png Ουράνια Δάκρυα για να βελτιώσετε τα βασικά στατιστικά.

Πηγή


Βελτίωση αντικειμένων και στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

1.20016px-Yang.png

2.50016px-Yang.png

5.00016px-Yang.png

10.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Βραχιόλι Ουρ. Δακρύων+0
Από Επίπεδο: 54
Ταχ. Επίθεσης 1%
Κρίσιμο Χτύπημα 1%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Ουράνια Δάκρυα.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Κρίσ. Χτύπημα 1%
Background Ore.png
Ουράνια Δάκρυα.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Κρίσ. Χτύπημα 1%
Background Ore.png
Ουράνια Δάκρυα.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Κρίσ. Χτύπημα 1%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Βραχιόλι Ουρ. Δακρύων+1
Από Επίπεδο: 54
Ταχ. Επίθεσης 2%
Κρίσιμο Χτύπημα 2%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Ουράνια Δάκρυα.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Κρίσ. Χτύπημα 1%
Background Ore.png
Ουράνια Δάκρυα.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Κρίσ. Χτύπημα 1%
Background Ore.png
Ουράνια Δάκρυα.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Κρίσ. Χτύπημα 1%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Βραχιόλι Ουρ. Δακρύων+2
Από Επίπεδο: 54
Ταχ. Επίθεσης 3%
Κρίσιμο Χτύπημα 3%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Ουράνια Δάκρυα.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Κρίσ. Χτύπημα 1%
Background Ore.png
Ουράνια Δάκρυα.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Κρίσ. Χτύπημα 1%
Background Ore.png
Ουράνια Δάκρυα.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Κρίσ. Χτύπημα 1%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Βραχιόλι Ουρ. Δακρύων+3
Από Επίπεδο: 54
Ταχ. Επίθεσης 4%
Κρίσιμο Χτύπημα 4%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Ουράνια Δάκρυα.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Κρίσ. Χτύπημα 1%
Background Ore.png
Ουράνια Δάκρυα.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Κρίσ. Χτύπημα 1%
Background Ore.png
Ουράνια Δάκρυα.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Κρίσ. Χτύπημα 1%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Βραχιόλι Ουρ. Δακρύων+4
Από Επίπεδο: 54
Ταχ. Επίθεσης 5%
Κρίσιμο Χτύπημα 5%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Ουράνια Δάκρυα.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Κρίσ. Χτύπημα 1%
Background Ore.png
Ουράνια Δάκρυα.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Κρίσ. Χτύπημα 1%
Background Ore.png
Ουράνια Δάκρυα.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Κρίσ. Χτύπημα 1%


20.00016px-Yang.png
2x Άγνωστο Φάρμακο+.png

30.00016px-Yang.png
2x Ενθύμιο του Δαίμονα.png

45.00016px-Yang.png
2x Πετράδι του Δαίμονα.png 1x Άσπρο Μαργαριτάρι.png

90.00016px-Yang.png
2x Γούνα Γιέτι+.png 1x Μπλε Μαργαριτάρι.png

150.00016px-Yang.png
2x Φλεγόμενη Χαίτη.png 2x Ματωμένο Μαργαριτάρι.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Βραχιόλι Ουρ. Δακρύων+5
Από Επίπεδο: 54
Ταχ. Επίθεσης 6%
Κρίσιμο Χτύπημα 6%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Ουράνια Δάκρυα.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Κρίσ. Χτύπημα 1%
Background Ore.png
Ουράνια Δάκρυα.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Κρίσ. Χτύπημα 1%
Background Ore.png
Ουράνια Δάκρυα.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Κρίσ. Χτύπημα 1%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Βραχιόλι Ουρ. Δακρύων+6
Από Επίπεδο: 54
Ταχ. Επίθεσης 7%
Κρίσιμο Χτύπημα 7%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Ουράνια Δάκρυα.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Κρίσ. Χτύπημα 1%
Background Ore.png
Ουράνια Δάκρυα.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Κρίσ. Χτύπημα 1%
Background Ore.png
Ουράνια Δάκρυα.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Κρίσ. Χτύπημα 1%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Βραχιόλι Ουρ. Δακρύων+7
Από Επίπεδο: 54
Ταχ. Επίθεσης 8%
Κρίσιμο Χτύπημα 8%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Ουράνια Δάκρυα.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Κρίσ. Χτύπημα 1%
Background Ore.png
Ουράνια Δάκρυα.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Κρίσ. Χτύπημα 1%
Background Ore.png
Ουράνια Δάκρυα.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Κρίσ. Χτύπημα 1%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Βραχιόλι Ουρ. Δακρύων+8
Από Επίπεδο: 54
Ταχ. Επίθεσης 9%
Κρίσιμο Χτύπημα 9%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Ουράνια Δάκρυα.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Κρίσ. Χτύπημα 1%
Background Ore.png
Ουράνια Δάκρυα.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Κρίσ. Χτύπημα 1%
Background Ore.png
Ουράνια Δάκρυα.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Κρίσ. Χτύπημα 1%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Βραχιόλι Ουρ. Δακρύων+9
Από Επίπεδο: 54
Ταχ. Επίθεσης 10%
Κρίσιμο Χτύπημα 10%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Ουράνια Δάκρυα.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Κρίσ. Χτύπημα 1%
Background Ore.png
Ουράνια Δάκρυα.png
Ταχ. Επίθεσης 1%
Κρίσ. Χτύπημα 1%
Background Ore.png
Ουράνια Δάκρυα.png
Ταχ. Επίθεσης 2%
Κρίσ. Χτύπημα 2%


▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Κατηγορία:Βραχιόλια < Βραχιόλι Ουρ. Δακρύων