Ουράνια Δάκρυα

Ουράνια Δάκρυα

Εικόνες
Ουράνια Δάκρυα.png
Background.png
Ουράνια Δάκρυα.png
Περιγραφή
Ουράνια Δάκρυα
Λειτουργία

Αφού τοποθετήσετε Διαμάντι στις υποδοχές των κοσμημάτων σας μπορείτε να βάλετε Ουράνια Δάκρυα στα Βραχιόλι Ουρ. Δακρύων, Περιδέραιο Ουρ. Δακρύων και Σκουλαρ. Ουρ. Δακρύων δίνοντας τους καλύτερες ιδιότητες.

Αποστολές

Αυτό το αντικείμενο δεν χρησιμοποιείται σε αποστολές.

Πηγή
Άλλο
Ανταλλάξιμο Μπορεί να
NPC Ανταλλαγή Κατάστημα Ριχτεί Αποθηκευτεί Στοιβαχτεί
Ναι.png Ναι.png Ναι.png Ναι.png Ναι.png Όχι.pngNo


Δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες γι αυτό το αντικείμενο.

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲