Αλχημιστής Συντεχνίας

< Metin2Wiki < NPC-Προεπισκόπηση < Αλχημιστής Συντεχνίας
Αλχημιστής Συντεχνίας
Εικόνα
Περιοχή

Αλχημιστής Συντεχνίας.png

Flag yellow.png

Joan:
Waryong:
Songpa:

Περιοχή συντεχνιών
Περιοχή συντεχνιών
Περιοχή συντεχνιών

Flag blue.png

Pyungmoo:
Imha:
Daeyami:

Περιοχή συντεχνιών
Περιοχή συντεχνιών
Περιοχή συντεχνιών

Flag red.png

Yongan:
Jungrang:
Miryang:

Περιοχή συντεχνιών
Περιοχή συντεχνιών
Περιοχή συντεχνιών

Λειτουργεί ως
Αποστολές
Πρόσθετες Πληροφορίες
Δεν χρειάζεται για καμία αποστολή
  • Για τον εξευγενισμό απαιτούνται 100 Μεταλλεύματα, 1 Λίθος Πνεύματος από +0 έως +2 και 3.000Yang.
  • Για τον εξευγενισμό Λίθων Διαμαντιού, απαιτούνται 100 Λίθοι Διαμαντιού και 10.000 Yang.
  • Η επιτυχία εξευγενισμού του κάθε μεταλλεύματος στον δικό του Αλχημιστή είναι 60%. Σε οποιονδήποτε άλλο Αλχημιστή είναι 30%.
  • Για παίκτες άλλων βασιλείων, η τιμή είναι τριπλάσια (δλδ 9.000/30.000Yang).
  • Υπάρχει ένα bug κατά το οποίο ο εξευγενισμός δεν γίνεται αν ο λίθος πνεύματος που επιλέξετε βρίσκεται στην πρώτη θέση της πρώτης καρτέλας του καταλόγου σας(πάνω αριστερά).


< Metin2Wiki < NPC-Προεπισκόπηση < Αλχημιστής Συντεχνίας