Ατσάλινη Πανοπλία

< Metin2Wiki < Εξοπλισμός < Πανοπλίες < Ατσάλινη Πανοπλία


Ατσάλινη Πανοπλία

Ατσάλινη Πανοπλία (εμφάνιση).jpg
Ατσάλινη Πανοπλία.png

Πληροφορίες

Χαρακτήρας: Πολεμιστής
Επίπεδο: 66-70
Υποδοχές: 3 θέσεις για Λίθους Πνεύματος Πανοπλιών
Λοιπά:
Πηγές

Πληροφορίες Αναβάθμισης

0Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ατσάλινη Πανοπλία+0

Από Επ.: 66
Άμυνα:90
Ταχύτητα:-15%
Μαγική Αντίσταση:2
[Φοριέται]
Πολεμιστής
1.200Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ατσάλινη Πανοπλία+1

Από Επ.: 66
Άμυνα:96
Ταχύτητα:-14%
Μαγική Αντίσταση:3
[Φοριέται]
Πολεμιστής
2.500Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ατσάλινη Πανοπλία+2

Από Επ.: 66
Άμυνα:102
Ταχύτητα:-13%
Μαγική Αντίσταση:4
[Φοριέται]
Πολεμιστής
5.000Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ατσάλινη Πανοπλία+3

Από Επ.: 67
Άμυνα:108
Ταχύτητα:-12%
Μαγική Αντίσταση:5
[Φοριέται]
Πολεμιστής
10.000Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ατσάλινη Πανοπλία+4

Από Επ.: 67
Άμυνα:114
Ταχύτητα:-11%
Μαγική Αντίσταση:6
[Φοριέται]
Πολεμιστής
20.000Yang.png
2 x Ουρά Φιδιού+
Ουρά Φιδιού+.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ατσάλινη Πανοπλία+5

Από Επ.: 68
Άμυνα:120
Ταχύτητα:-10%
Μαγική Αντίσταση:7
[Φοριέται]
Πολεμιστής
30.000Yang.png
2 x Άγνωστο Φυλαχτό+
Άγνωστο Φυλαχτό+.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ατσάλινη Πανοπλία+6

Από Επ.: 68
Άμυνα:126
Ταχύτητα:-9%
Μαγική Αντίσταση:9
[Φοριέται]
Πολεμιστής
45.000Yang.png
2 x Πετράδι του Δαίμονα+
Πετράδι του Δαίμονα+.png
1 x Άσπρο Μαργαριτάρι
Άσπρο Μαργαριτάρι.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ατσάλινη Πανοπλία+7

Από Επ.: 69
Άμυνα:132
Ταχύτητα:-8%
Μαγική Αντίσταση:12
[Φοριέται]
Πολεμιστής
90.000Yang.png
2 x Ενθύμιο του Δαίμονα+
Ενθύμιο του Δαίμονα+.png
1 x Μπλε Μαργαριτάρι
Μπλε Μαργαριτάρι.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ατσάλινη Πανοπλία+8

Από Επ.: 69
Άμυνα:138
Ταχύτητα:-7%
Μαγική Αντίσταση:15
[Φοριέται]
Πολεμιστής
150.000Yang.png
2 x Βόλος Πάγου
Βόλος Πάγου.png
1 x Ματωμένο Μαργαριτάρι
Ματωμένο Μαργαριτάρι.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ατσάλινη Πανοπλία+9

Από Επ.: 70
Άμυνα:144
Ταχύτητα:-6%
Μαγική Αντίσταση:20
[Φοριέται]
Πολεμιστής

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Εξοπλισμός < Πανοπλίες < Ατσάλινη Πανοπλία