Πανοπλ. διαβολοκέρατος

< Metin2Wiki < Πανοπλίες < Πολεμιστές/Πανοπλίες < Πανοπλ. διαβολοκέρατος

Επίπεδο 90 - 105 πολεμιστής πανοπλία

Εικόνα
Πληροφορία
IG-Πανοπλ. διαβολοκέρατος.jpg
Background.pngBackground.png
Πανοπλ. διαβολοκέρατος.png

Χαρακτήρες: Πολεμιστής
Τιμή Αγοράς: Δεν διατίθεται σε NPC
Υποδοχές: 3 υποδοχές για Λίθους Πνεύματος

Άλλο:
    • Έχει ως bonus Μαγική αντίσταση και Μεγ. HP.
    • Τα bonus, το απαιτούμενο επίπεδο και η αρνητική ταχύτητα αλλάζουν με κάθε αναβάθμιση.
Πηγή
Σεντούκι του ΣκότουςΒελτίωση αντικειμένων και στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

100.00016px-Yang.png
10x Θραύσματα ενέργειας.png

125.00016px-Yang.png
15x Θραύσματα ενέργειας.png

150.00016px-Yang.png
20x Θραύσματα ενέργειας.png

180.00016px-Yang.png
30x Θραύσματα ενέργειας.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλ. διαβολοκέρατος+0
Από Επ.: 90
Άμυνα120
Ταχύτητα Κίνησης -15%
Μαγική Αντίσταση 4%
Μεγ. HP 1%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλ. διαβολοκέρατος+1
Από Επ.: 92
Άμυνα 130
Ταχύτητα Κίνησης -15%
Μαγική Αντίσταση 5%
Μεγ. HP 1%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλ. διαβολοκέρατος+2
Από Επ.: 94
Άμυνα 134
Ταχύτητα Κίνησης -15%
Μαγική Αντίσταση 6%
Μεγ. HP 1%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλ. διαβολοκέρατος+3
Από Επ.: 96
Άμυνα 140
Ταχύτητα Κίνησης -12%
Μαγική Αντίσταση 7%
Μεγ. HP 2%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλ. διαβολοκέρατος+4
Από Επ.: 98
Άμυνα 150
Ταχύτητα Κίνησης -9%
Μαγική Αντίσταση 9%
Μεγ. HP 2%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής

225.00016px-Yang.png
45x Θραύσματα ενέργειας.png

270.00016px-Yang.png
65x Θραύσματα ενέργειας.png

320.00016px-Yang.png
95x Θραύσματα ενέργειας.png

400.00016px-Yang.png
140x Θραύσματα ενέργειας.png

500.00016px-Yang.png
200x Θραύσματα ενέργειας.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλ. διαβολοκέρατος+5
Από Επ.: 100
Άμυνα 164
Ταχύτητα Κίνησης -6%
Μαγική Αντίσταση 12%
Μεγ. HP 3%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλ. διαβολοκέρατος+6
Από Επ.: 102
Άμυνα 184
Ταχύτητα Κίνησης -4%
Μαγική Αντίσταση 15%
Μεγ. HP 4%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλ. διαβολοκέρατος+7
Από Επ.: 104
Άμυνα 214
Ταχύτητα Κίνησης -2%
Μαγική Αντίσταση 18%
Μεγ. HP 5%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλ. διαβολοκέρατος+8
Από Επ.: 104
Άμυνα 256
Ταχύτητα Κίνησης -1%
Μαγική Αντίσταση 21%
Μεγ. HP 7%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πανοπλ. διαβολοκέρατος+9
Από Επ.: 105
Άμυνα 320
Ταχύτητα Κίνησης -
Μαγική Αντίσταση 25%
Μεγ. HP 10%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Πανοπλίες < Πανοπλ. διαβολοκέρατος