Κρυστάλλινο Περιδέραιο

< Metin2Wiki < Περιδέραια < Κρυστάλλινο Περιδέραιο
Κρυστάλλινο Περιδέραιο
Εικόνες
Πληροφορίες
Κρυστάλλινο Περιδέραιο.png
Background.png
Κρυστάλλινο Περιδέραιο.png
Επίπεδο
46
Ορυκτό
Background.png
Κρύσταλλος.png

Χαρακτήρες: Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Τιμή Αγοράς: Δεν είναι διαθέσιμο σε NPC

Χρησιμοποιώντας ένα Διαμάντι.png Διαμάντι είναι δυνατό να ανοίξετε μέχρι 3 υποδοχές, σε αυτές τις υποδοχές μπορείτε να τοποθετήσετε ένα Κρύσταλλος.png Κρύσταλλος για να βελτιώσετε τα βασικά στατιστικά.

Πηγή


Βελτίωση αντικειμένων και στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

1.20016px-Yang.png

2.50016px-Yang.png

5.00016px-Yang.png

10.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Κρυστάλλινο Περιδέραιο+0
Από Επίπεδο: 46
Ταχ. Μαγείας 6%
Αναγέννηση SP 8%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Κρύσταλλος.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Αναγ. SP 1%
Background Ore.png
Κρύσταλλος.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Αναγ. SP 1%
Background Ore.png
Κρύσταλλος.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Αναγ. SP 1%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Κρυστάλλινο Περιδέραιο+1
Από Επίπεδο: 46
Ταχ. Μαγείας 8%
Αναγέννηση SP 10%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Κρύσταλλος.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Αναγ. SP 1%
Background Ore.png
Κρύσταλλος.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Αναγ. SP 1%
Background Ore.png
Κρύσταλλος.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Αναγ. SP 2%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Κρυστάλλινο Περιδέραιο+2
Από Επίπεδο: 46
Ταχ. Μαγείας 10%
Αναγέννηση SP 12%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Κρύσταλλος.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Αναγ. SP 1%
Background Ore.png
Κρύσταλλος.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Αναγ. SP 2%
Background Ore.png
Κρύσταλλος.png
Ταχ. Μαγείας 2%
Αναγ. SP 2%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Κρυστάλλινο Περιδέραιο+3
Από Επίπεδο: 46
Ταχ. Μαγείας 12%
Αναγέννηση SP 15%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Κρύσταλλος.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Αναγ. SP 1%
Background Ore.png
Κρύσταλλος.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Αναγ. SP 2%
Background Ore.png
Κρύσταλλος.png
Ταχ. Μαγείας 2%
Αναγ. SP 3%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Κρυστάλλινο Περιδέραιο+4
Από Επίπεδο: 46
Ταχ. Μαγείας 14%
Αναγέννηση SP 19%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Κρύσταλλος.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Αναγ. SP 1%
Background Ore.png
Κρύσταλλος.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Αναγ. SP 2%
Background Ore.png
Κρύσταλλος.png
Ταχ. Μαγείας 3%
Αναγ. SP 4%


20.00016px-Yang.png
2x Άγνωστο Φάρμακο.png

30.00016px-Yang.png
2x Κομμάτι Υφάσματος.png

45.00016px-Yang.png
2x Φύλλο.png 1x Άσπρο Μαργαριτάρι.png

90.00016px-Yang.png
2x Κομμάτι Πάγου.png 1x Μπλε Μαργαριτάρι.png

150.00016px-Yang.png
2x Βόλος Πάγου+.png 1x Ματωμένο Μαργαριτάρι.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Κρυστάλλινο Περιδέραιο+5
Από Επίπεδο: 46
Ταχ. Μαγείας 16%
Αναγέννηση SP 24%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Κρύσταλλος.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Αναγ. SP 2%
Background Ore.png
Κρύσταλλος.png
Ταχ. Μαγείας 2%
Αναγ. SP 2%
Background Ore.png
Κρύσταλλος.png
Ταχ. Μαγείας 3%
Αναγ. SP 5%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Κρυστάλλινο Περιδέραιο+6
Από Επίπεδο: 46
Ταχ. Μαγείας 18%
Αναγέννηση SP 30%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Κρύσταλλος.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Αναγ. SP 3%
Background Ore.png
Κρύσταλλος.png
Ταχ. Μαγείας 2%
Αναγ. SP 3%
Background Ore.png
Κρύσταλλος.png
Ταχ. Μαγείας 4%
Αναγ. SP 6%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Κρυστάλλινο Περιδέραιο+7
Από Επίπεδο: 46
Ταχ. Μαγείας 20%
Αναγέννηση SP 36%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Κρύσταλλος.png
Ταχ. Μαγείας 2%
Αναγ. SP 3%
Background Ore.png
Κρύσταλλος.png
Ταχ. Μαγείας 2%
Αναγ. SP 4%
Background Ore.png
Κρύσταλλος.png
Ταχ. Μαγείας 4%
Αναγ. SP 7%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Κρυστάλλινο Περιδέραιο+8
Από Επίπεδο: 46
Ταχ. Μαγείας 22%
Αναγέννηση SP 45%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Κρύσταλλος.png
Ταχ. Μαγείας 2%
Αναγ. SP 4%
Background Ore.png
Κρύσταλλος.png
Ταχ. Μαγείας 2%
Αναγ. SP 5%
Background Ore.png
Κρύσταλλος.png
Ταχ. Μαγείας 4%
Αναγ. SP 9%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Κρυστάλλινο Περιδέραιο+9
Από Επίπεδο: 46
Ταχ. Μαγείας 24%
Αναγέννηση SP 56%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Κρύσταλλος.png
Ταχ. Μαγείας 2%
Αναγ. SP 5%
Background Ore.png
Κρύσταλλος.png
Ταχ. Μαγείας 2%
Αναγ. SP 6%
Background Ore.png
Κρύσταλλος.png
Ταχ. Μαγείας 5%
Αναγ. SP 11%


▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Κατηγορία:Περιδέραια < Κρυστάλλινο Περιδέραιο