Εσώτερος Μαχητής Arahan

Εσώτερος Μαχητής Arahan
Εικόνα
Αναγεννήσεις

Εσώτερος Μαχητής Arahan.png

Επίπεδο
41
Στάδιο
2
EXP
1.188
Bonus

Επίθεσης και

Άμυνας
Μυστικιστές


Αντίσταση Ανέμου

Δεν υπάρχει άλλο αμυντικό bonus

Ομάδα
Αποστολές
Ρίξιμο Όπλων
Ρίξιμο Πανοπλιών
Ρίξιμο Άλλων
Πρόσθετες πληροφορίες
  • Αυτά είναι τα σημεία στο χάρτη στα οποία μπορεί να βρεθεί:

Κοιλάδα του Seungryong