Μυστικιστική Πανοπλία

< Metin2Wiki < Πανοπλίες < Sura/Πανοπλίες < Μυστικιστική Πανοπλία

Επίπεδο 42 sura πανοπλία

Εικόνα
Πληροφορία
IG-Μυστικιστική Πανοπλία.jpg
Background.pngBackground.png
Μυστικιστική Πανοπλία.png

Χαρακτήρες: Sura
Τιμή Αγοράς: Δεν είναι διαθέσιμη
Υποδοχές: 2 υποδοχές για Λίθους Πνεύματος

ΠηγήΒελτίωση αντικειμένων και στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

1.00016px-Yang.png

2.00016px-Yang.png

4.00016px-Yang.png

8.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μυστικιστική Πανοπλία+0
Από Επ.: 42
Άμυνα55
Ταχύτητα Κίνησης -8%
[ Φοριέται ]
Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μυστικιστική Πανοπλία+1
Από Επ.: 42
Άμυνα 61
Ταχύτητα Κίνησης -8%
[ Φοριέται ]
Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μυστικιστική Πανοπλία+2
Από Επ.: 42
Άμυνα 67
Ταχύτητα Κίνησης -8%
[ Φοριέται ]
Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μυστικιστική Πανοπλία+3
Από Επ.: 42
Άμυνα 73
Ταχύτητα Κίνησης -8%
[ Φοριέται ]
Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μυστικιστική Πανοπλία+4
Από Επ.: 42
Άμυνα 79
Ταχύτητα Κίνησης -8%
[ Φοριέται ]
Sura

13.00016px-Yang.png
2x Κομμάτι Πετραδιού.png

20.00016px-Yang.png
2x Εγχειρίδιο Εσωτερισμού.png

40.00016px-Yang.png
2x Μάτια Αράχνης.png 1x Ψαροκόκκαλο.png

70.00016px-Yang.png
2x Δόντι Ορκ.png 1x Όστρακο.png

120.00016px-Yang.png
2x Ουρά Φιδιού.png 1x Όστρακο.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μυστικιστική Πανοπλία+5
Από Επ.: 42
Άμυνα 85
Ταχύτητα Κίνησης -8%
[ Φοριέται ]
Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μυστικιστική Πανοπλία+6
Από Επ.: 42
Άμυνα 91
Ταχύτητα Κίνησης -8%
[ Φοριέται ]
Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μυστικιστική Πανοπλία+7
Από Επ.: 42
Άμυνα 97
Ταχύτητα Κίνησης -8%
[ Φοριέται ]
Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μυστικιστική Πανοπλία+8
Από Επ.: 42
Άμυνα 103
Ταχύτητα Κίνησης -8%
[ Φοριέται ]
Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Μυστικιστική Πανοπλία+9
Από Επ.: 42
Άμυνα 109
Ταχύτητα Κίνησης -8%
[ Φοριέται ]
Sura

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Πανοπλίες < Μυστικιστική Πανοπλία