Πολεμιστής της Φλόγας (Επίπεδο 21)

< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Πολεμιστής της Φλόγας (Επίπεδο 21)
Πολεμιστής της Φλόγας (Επίπεδο 21)
Εικόνα
Αναγεννήσεις

Πολεμιστής της Φλόγας (Επίπεδο 21).png

Επίπεδο
21
Στάδιο
1
EXP
300
Bonus

Επίθεσης και

Άμυνας
Δεν υπάρχει επιθετικό bonus


Αντίσταση Φωτιάς

Δεν υπάρχει άλλο αμυντικό bonus

Μη διαθέσιμες
Ομάδα
Αποστολές
Δεν απαιτείται σε κάποια αποστολή
Ρίξιμο Όπλων
Ρίξιμο Πανοπλιών
Ρίξιμο Άλλων
Δεν ρίχνονται όπλα από αυτό το τέρας
Δεν υπάρχουν αλλα ριξίματα απο αυτό το τέρας
Πρόσθετες πληροφορίες< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Πολεμιστής της Φλόγας (Επίπεδο 21)