Σκοτεινός Επικλητής

Σκοτεινός Επικλητής
Εικόνα
Αναγεννήσεις

Σκοτεινός Επικλητής.png

Επίπεδο
51
Στάδιο
4
EXP
4.084
Bonus

Επίθεσης και

Άμυνας
Μυστικιστές


Αντίσταση Ανέμου

Δεν υπάρχει άλλο αμυντικό bonus

Ομάδα
Αποστολές
Ρίξιμο Όπλων
Ρίξιμο Πανοπλιών
Ρίξιμο Άλλων
Πρόσθετες πληροφορίες
  • Κάνει επιθέσεις τύπου μαγείας,οπότε η Αντίσταση Μαγείας θα σας βοηθήσει.
  • Μοιάζει στον Υψηλό Επικλητή
  • Αυτά είναι τα σημεία του χάρτη στα οποία μπορεί να βρεθεί:

Κοιλάδα του Seungryong