Ατσάλινο Κράνος

< Metin2Wiki < Κράνη < Ninja/Κράνη < Ατσάλινο Κράνος
Ατσάλινο Κράνος
Εικόνες
Πληροφορίες
Ατσάλινο Κράνος.png
Background.png
Ατσάλινο Κράνος.png
Επίπεδο
41

Χαρακτήρες: Ninja
Τιμή Αγοράς: Δεν διατίθεται σε NPC

Άλλο: Δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες γι αυτό το αντικείμενο.

Πηγή


Βελτίωση αντικειμένων και στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

1.00016px-Yang.png

2.50016px-Yang.png

5.00016px-Yang.png

10.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ατσάλινο Κράνος+0
Από Επίπεδο: 41
Άμυνα 13
[Φοριέται]
Ninja
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ατσάλινο Κράνος+1
Από Επίπεδο: 41
Άμυνα 17
[Φοριέται]
Ninja
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ατσάλινο Κράνος+2
Από Επίπεδο: 41
Άμυνα 21
[Φοριέται]
Ninja
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ατσάλινο Κράνος+3
Από Επίπεδο: 41
Άμυνα 25
[Φοριέται]
Ninja
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ατσάλινο Κράνος+4
Από Επίπεδο: 41
Άμυνα 29
[Φοριέται]
Ninja

20.00016px-Yang.png
2x Άγνωστο Φάρμακο+.png

30.00016px-Yang.png
2x Γλώσσα Βατράχου.png

40.00016px-Yang.png
2x Πόδια Βατράχου.png 2x Κόκκαλα Δακτύλου.png

90.00016px-Yang.png
2x Κομμάτι Πάγου+.png 4x Κόκκαλα Δακτύλου.png

120.00016px-Yang.png
2x Φλεγόμενη Χαίτη.png 8x Κόκκαλα Δακτύλου.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ατσάλινο Κράνος+5
Από Επίπεδο: 41
Άμυνα 39
[Φοριέται]
Ninja
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ατσάλινο Κράνος+6
Από Επίπεδο: 41
Άμυνα 49
[Φοριέται]
Ninja
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ατσάλινο Κράνος+7
Από Επίπεδο: 41
Άμυνα 59
[Φοριέται]
Ninja
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ατσάλινο Κράνος+8
Από Επίπεδο: 41
Άμυνα 69
[Φοριέται]
Ninja
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ατσάλινο Κράνος+9
Από Επίπεδο: 41
Άμυνα 79
[Φοριέται]
Ninja

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Κράνη < Ατσάλινο Κράνος