Ο χάρτης θησαυρού του βιβλιοφάγου

< Αρχική σελίδα < Λίστα Αποστολών / Κατηγορία Αποστολών < Ο χάρτης θησαυρού του βιβλιοφάγου
Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png Ο χάρτης θησαυρού του βιβλιοφάγου Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png - Απαιτούμενο Επίπεδο 44
Δίνεται Από
Αμοιβή Αποστολής
Απαιτούμενα Αντικείμενα
Απαιτούμενες Αποστολές
Καμία
  • 1.400.000 EXP
  • 25.000 Yang
  • Επιπέδου 41 Κράνος (ανάλογα την κατηγορία)
Βήματα για την ολοκλήρωση
Λύση
Για να πάρεις την αποστολή θα πρέπει να πας στον Soon ο οποίος θα σου ζητήσει να σκοτώσεις Lykos , Scrofa , Bera και Tigris μέχρι να συλλέξεις 4 Χάρτης Θησαυρού.jpg Χάρτες Θησαυρού.Όταν τους συλλέξεις επέστρεψε στον Soon και έπειτα θα σε στείλει στον Γέρο να πάρεις ένα κουτί θησαυρού το οποίο θα του δώσεις για να ολοκληρωθεί η αποστολή.
Άλλη πληροφορία
Δεν χρειάζεται να σκοτώσεις 4 διαφορετικά ζώα για να λάβεις και τους 4 χάρτες.Αν σκοτώσεις ένα πολλές φορές θα σου πετάξει τους χάρτες όλους.

Η αποστολή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί αν έχεις αγοράσει τους χάρτες.

Η αποστολή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί με έναν χάρτη θησαυρού αλλά με 4 οπότε αναζήτησε τα ζώα που χρειάζεται ωστε να ολοκληρωθεί.


< Αρχική σελίδα < Λίστα Αποστολών / Κατηγορία Αποστολών < Ο χάρτης θησαυρού του βιβλιοφάγου