Πολεμικό Δρεπάνι

< Metin2Wiki < Όπλα < Πολεμιστές/Όπλα < Πολεμικό Δρεπάνι

Επίπεδο 25 2χεριών

Εικόνες
Πληροφορία
IG-Πολεμικό Δρεπάνι.jpg
Background.pngBackground.pngBackground.png
Πολεμικό Δρεπάνι.png

Χαρακτήρες: Πολεμιστής
Τιμή Αγοράς: 5.000 yang
Υποδοχές: 2 υποδοχές για λίθοι πνεύματος

ΠηγήΒελτίωση Αντικειμένων και Στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

1.00016px-Yang.png

2.00016px-Yang.png

4.00016px-Yang.png

8.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πολεμικό Δρεπάνι+0
Από Επ.: 25
Αξία Επίθεσης 52-86
Ταχύτητα Επίθεσης 27%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πολεμικό Δρεπάνι+1
Από Επ.: 25
Αξία Επίθεσης 58-92
Ταχύτητα Επίθεσης 27%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πολεμικό Δρεπάνι+2
Από Επ.: 25
Αξία Επίθεσης 64-98
Ταχύτητα Επίθεσης 27%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πολεμικό Δρεπάνι+3
Από Επ.: 25
Αξία Επίθεσης 70-104
Ταχύτητα Επίθεσης 27%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πολεμικό Δρεπάνι+4
Από Επ.: 25
Αξία Επίθεσης 76-110
Ταχύτητα Επίθεσης 27%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής

13.00016px-Yang.png
2x Σημαία.png

20.00016px-Yang.png
2x Ουρά Σκορπιού.png

40.00016px-Yang.png
2x Βελόνα Σκορπιού.png 1x Ψαροκόκκαλο.png

70.00016px-Yang.png
2x Σάκος Δηλητηρίου Αράχνης.png 1x Όστρακο.png

120.00016px-Yang.png
2x Αυγά Αράχνης.png 1x Όστρακο.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πολεμικό Δρεπάνι+5
Από Επ.: 25
Αξία Επίθεσης 84-118
Ταχύτητα Επίθεσης 27%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πολεμικό Δρεπάνι+6
Από Επ.: 25
Αξία Επίθεσης 93-127
Ταχύτητα Επίθεσης 27%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πολεμικό Δρεπάνι+7
Από Επ.: 25
Αξία Επίθεσης 103-137
Ταχύτητα Επίθεσης 27%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πολεμικό Δρεπάνι+8
Από Επ.: 25
Αξία Επίθεσης 114-148
Ταχύτητα Επίθεσης 27%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πολεμικό Δρεπάνι+9
Από Επ.: 25
Αξία Επίθεσης 126-160
Ταχύτητα Επίθεσης 27%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Όπλα < Πολεμικό Δρεπάνι