Καταραμ. Μαύρη Αρκούδα

< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Καταραμ. Μαύρη Αρκούδα
Καταραμ. Μαύρη Αρκούδα
Εικόνα
Αναγεννήσεις

Καταραμ. Μαύρη Αρκούδα.png

Επίπεδο
24
Στάδιο
3
EXP
582
Bonus

Επίθεσης και

Άμυνας
Ζώα


Δεν υπάρχει αμυντικό bonus

Ομάδα
Αποστολές
Δεν απαιτείται σε κάποια αποστολή
Ρίξιμο Όπλων
Ρίξιμο Πανοπλιών
Ρίξιμο Άλλων
Πρόσθετες πληροφορίες

Snakefield Waryong< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Καταραμ. Μαύρη Αρκούδα