Μαύρη Αρκούδα

Μαύρη Αρκούδα
Εικόνα
Αναγεννήσεις

Μαύρη Αρκούδα.png

Επίπεδο
19
Στάδιο
1
EXP
385
Bonus

Επίθεσης και

Άμυνας
Ζώα


Δεν υπάρχει αμυντικό bonus

Ομάδα
Αποστολές
Ρίξιμο Όπλων
Ρίξιμο Πανοπλιών
Ρίξιμο Άλλων
Πρόσθετες πληροφορίες
  • Αυτά είναι τα σημεία του χάρτη στα οποία μπορεί να βρεθεί:

Pyungmoo Joan